Młodzi potrzebują mentorów

Z opublikowanego przez firmę Hays raportu „Pokolenie Y a świat pracy” na temat potrzeb związanych z miejscem pracy, postawami i aspiracjami najmłodszych pracowników wynika, że młodzi pracownicy najbardziej cenią sobie szefów mentorów.

Więcej informacji o problematyce zatrudniania nowych pracowników w działach informatycznych firm i instytucji można znaleźć w raporcie Computerworld „Praktyki i staże w IT”, który jest bezpłatnie dostępny do pobrania z serwisu www.computerworld.pl.

Aż 44 proc. ankietowanych przyznało, że najlepiej pracuje im się z szefami mentorami. 41 proc. wskazało, że czuje się dobrze w pracy, gdy szef jest jednocześnie doradcą. Nieco gorzej za to są oceniani szefowie przywódcy (31 proc.), zajmujący się jedynie delegowaniem zadań (22 proc.), i powiernicy, czyli rozmawiający o sprawach prywatnych i zawodowych z członkami zespołu (22 proc.).

Niechęć do zwierzania się z prywatnych spraw przełożonemu odróżnia Polskę od pozostałych krajów. "Pokolenie Y na świecie chce coraz mniej formalnych relacji z pracą, a młodzi ludzie w Polsce nie są tym zainteresowani" - dowodzą badacze z Hays. Odsetek "igreków" za granicą, uznających za kluczową możliwość nawiązania bardziej przyjacielskich relacji z szefem, jest średnio aż o 12 pkt proc. wyższy niż w Polsce.

Badani uważają, że jedną z najważniejszych cech przywódcy jest zdecydowanie. Tę cechę wskazało 45 proc. młodych Polaków. Średnia dla pozostałych państw wynosi 26 proc. Inne ważne cechy przywódcy to: umiejętność motywowania, sprawiedliwość czy uczciwość.


TOP 200