Młodzi i wykształceni

Badanie statystyczne użytkowników polskiego Internetu. Polscy internauci to głównie młodzi mężczyźni z wielkich miast.

Badanie statystyczne użytkowników polskiego Internetu. Polscy internauci to głównie młodzi mężczyźni z wielkich miast.

Taki wniosek wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w październiku ub.r. Zostało ono zrealizowane przez firmę RUN na podstawie prób losowo-celowych, w ramach których przeprowadzono wywiady w ponad 200 instytucjach z 204 administratorami i 785 użytkownikami sieci. Wyboru instytucji dokonano poprzez losowanie aktywnych stacji bazowych (hostów), dostępnych w gałęzi Internetu, obsługiwanej przez (badanie obejmowało też internetowych usługodawców i ich klientów). Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie obrazu Internetu w Polsce od strony demograficznej i społecznej, jego geografii oraz postaci przeciętnego użytkownika sieci.

Wcześniej, ponad rok temu, zostało przeprowadzone analogiczne badanie. Najbardziej zdumiewająco zmienił się wskaźnik, mówiący o liczbie kobiet w polskiej sieci. Wbrew światowym tendencjom jest ich nieco mniej niż w poprzednim badaniu, bo jedynie 18%. Tak jak poprzednio większość użytkowników sieci pochodzi z wielkich miast i posiada wyższe wykształcenie (do tego z nauk ścisłych), natomiast zdecydowanie obniżył się średni wiek internautów - obecnie ponad połowa z nich nie ma ukończonego 30 roku życia.

Nadal niewielu użytkowników korzysta z Internetu prywatnie, po wykupieniu konta internetowego u usługodawcy, łącząc się z siecią poprzez modem. W przeprowadzonych badaniach to zaledwie kilka procent użytkowników, a więc granica błędu statystycznego (ok. 3%). Ten pesymistyczny obraz potwierdzają opinie niemal wszystkich internetowych usługodawców. Nieco więcej użytkowników ma w domu własny komputer podłączony do sieci, ale na ogół łączą się bezpośrednio ze swoją firmą lub uczelnią (w tym prawie wszyscy administratorzy sieci).

Nauka, zabawa i praca

Chociaż ponad połowa użytkowników stwierdza, że Internet jest niezbędny im w pracy zawodowej, to zarazem wykorzystują oni go masowo także do zupełnie innych celów. Zmniejszył się odsetek użytkowników zgłaszających techniczne problemy związane z korzystaniem z sieci, co socjologicznie można określić jako "wyższy poziom oswojenia się z technologią".

Użytkownicy Internetu z sektora nauki zaczynają narzekać na ograniczenia przepustowości łączy. "Poprzednio środowisko naukowe nie miało nic przeciwko obecności komercji w sieci. Obecnie coraz częściej artykułowane są potrzeby, mówiące o konieczności wydzielenia wyłącznie akademickiej części Internetu" - mówi Maria Baranowska z NASK-u.

Szczegółowe wyniki badań przesłano w styczniu do Komitetu Badań Naukowych. Wkrótce mają się też znaleźć na serwerze NASK. Instytucja ta planuje przeprowadzenie w tym roku wielu seminariów w mniejszych miejscowościach, propagujących wykorzystanie Internetu.


TOP 200