Młody gracz

W ciągu kilku lat Alior Bank zbudował organizację sprawnie obsługującą 850 tys. klientów. W branży nasyconej informatyką mogło się to udać dzięki doświadczonemu zespołowi.

"Dopracowaliśmy się modelu, w którym sporą część prac informatycznych zlecamy na zewnątrz, ale jednocześnie odpowiadamy za utrzymanie i rozwój najważniejszych systemów i ich integrację z nowymi rozwiązaniami".

Henryk Baniowski, dyrektor Obszaru IT

Z punktu widzenia klienta Alior Bank jest przyjazny i nowoczesny, od strony infrastruktury wydajny, efektywny i dobrze wykorzystujący nowe możliwości technologiczne, by osiągnąć elastyczność działania i obniżyć koszty, a od strony działalności bankowej dochodowy, skuteczny w egzekwowaniu zobowiązań klientów i czujnie analizujący parametry zyskowności. Rozwiązania informatyczne tworzone są i współtworzone przez polski zespół. Serce informatyki bije w Krakowie, a nie na Dalekim Wschodzie czy w Stanach Zjednoczonych. Realizowane tu projekty mogą śmiało stawać w szranki z rozwiązaniami światowych potentatów. A zespół ma już pomysły na kolejne udoskonalenia.

IT w służbie automatyzacji

Słowem-kluczem w Alior Banku jest automatyzacja. Wszystkie procedury, które poddają się automatyzacji, są bez wahania automatyzowane, co sprawia, że bank działa sprawniej, a pieniądze krążą szybciej. Przykładem automatyzacji w działaniu jest system obsługujący faktoring i odwrotny faktoring. Pozwala on klientom wprowadzać do systemu faktury, które mają być spłacone przez bank - realizacja płatności odbywa się automatycznie, zgodnie z parametrami podpisanego z klientem kontraktu. Opłacalność działalności faktoringowej, która jest dla banku bardzo poważnym źródłem przychodów, jest analizowana na poziomie hurtowni danych, a raporty co tydzień przesyłane są pracownikom nadzorującym ten segment.

Alior Bank stara się też wiązać ze sobą poszczególne produkty i oddawać narzędzia do ich obsługi w ręce klientów. Przykładem jest powiązanie systemu Alior Trader umożliwiającego bezpośredni dostęp do wycen i zakupów na rynku międzynarodowym różnego rodzaju dóbr, walut, surowców, akcji i dokonywanie transakcji walutowych z konta osobistego. Jego posiadacz może zasilić swój rachunek maklerski, zrealizować żądane transakcje na rynku forex, a następnie przelać pieniądze z powrotem na konto osobiste i chwilę później wyjąć je w bankomacie.

Sprawny monitoring należności

Informatyka w Alior Banku ma służyć nie tylko klientom, ale również zarządowi banku, umożliwiając między innymi sprawne odzyskiwanie należności. Opracowanie sprawnego systemu monitoringu należności było szczególnie istotne po przejęciu ogromnego portfela klientów kredytowych banku HSBC.

System monitoringu należności został powiązany z systemem centralnym i w dużym stopniu zautomatyzowany. Na uwagę zasługuje jego połączenie z call center zajmującym się windykacją. System automatycznie - aż do skutku - wydzwania do nierzetelnych dłużników, a kiedy maszyna rozpozna po drugiej stronie ludzki głos, w ciągu pół sekundy przełącza do osoby z obsługi call center. Pracownicy mogą prezentować się swoim rozmówcom rozmaitymi telefonami z puli setki numerów (co bywa pomocne w uzyskiwaniu połączenia z dłużnikiem niechętnie myślącym o rozmowie z bankiem) albo własnym numerem. System pozwala też uzyskać wgląd w działania podejmowane przez pracowników.

Telefonia z usługą SIP Trunk

W ciągu trzech lat swojej działalności Alior Bank zmuszony był bardzo szybko otwierać nowe placówki i agencje, a często nie był w stanie otrzymać od operatorów telekomunikacyjnych oferty na stacjonarne usługi głosowe. Postawił więc na telefonię IP, która dowiodła swojej niezawodności. Połączenie telefonii IP z rozwiązaniem SIP Trunk pozwala uruchomić nową placówkę, w dowolnym miejscu w kraju, zdalnie w ciągu dosłownie kwadransa po podpięciu terminali IP do dowolnej sieci transmisji danych, zachowując zasady krajowych stref numeracyjnych. Alior zrealizował ten projekt wspólnie z Netią jako projekt pilotażowy niedostępnej jeszcze wówczas na rynku usługi. Technologia SIP Trunkingu świetnie wpisuje się w koncepcję "cienkiej placówki". Zakłada ona utrzymanie w oddziale czy agencji minimalnej infrastruktury i centralizację całości przetwarzania i sterowania dostępami, w tym telekomunikacyjnymi w Data Center Banku

Open source i oddział przyszłości

Bank nie waha się korzystać z systemów open source, zwłaszcza w obszarze analizy działania i dostępności infrastruktury technicznej: obciążenia łączy, serwerów bazodanowych, czasów reakcji. Zespół IT, którego trzon zebrał bogate doświadczenia w banku BPH, jest otwarty na nowe rozwiązania i nie boi się współpracować z mniejszymi firmami. "Staramy się odkrywać rynek i nie uważamy, że dobry system może napisać tylko duża firma. Dopracowaliśmy się modelu, w którym sporą część prac informatycznych zlecamy na zewnątrz, ale jednocześnie odpowiadamy za utrzymanie i rozwój najważniejszych systemów i ich integrację z nowymi rozwiązaniami, dzięki czemu bardzo szybko możemy włączyć dowolną zewnętrzną aplikację do naszego portfolio rozwiązań" - mówi Henryk Baniowski, dyrektor Obszaru IT Alior Banku.

Innowacyjność twórców produktów bankowych i działu IT można również ocenić w oddziałach banku. Specjalne pozwalają złożyć na miejscu podpis, który jest od razu ucyfrawiany. Można też poznać propozycje kredytowe razem z doradcą, przy czym doradca śledzi proponowane rozwiązania na własnym komputerze, a klient na swoim tablecie, współdzieląc niejako z doradcą jeden ekran. Mimo że 98% operacji realizowanych jest przez Internet, oddziały nadal pozostają wizytówką banku w relacjach z klientami.

W tej chwili analitycy banku zastanawiają się nad tym, jak lepiej powiązać osobistą bankowość z procesem zakupowym i systemami społecznościowymi oraz w jaki sposób pośredniczyć między klientami w pożyczkach, których mogliby udzielać sobie nawzajem, opierając się na "indywidualnym ratingu" obywatela. "Staramy się być na bieżąco z tym, co dzieje się na innych rynkach, i z zaskoczeniem konstatujemy, że dziś to wcale nie Zachód jest wzorcem innowacyjności w usługach bankowych, lecz Ameryka Południowa i Turcja, gdzie stawiane są automaty do udzielania kredytów i gdzie niesłychanie rozwinęła się autoryzacja biometryczna" - mówi Henryk Baniowski. Jego zdaniem, od czasów pojawienia się bankowości internetowej bankowa nie przeżyła kolejnej rewolucji, ale jej nadejście jest nieuniknione.

Główne korzyści ze stosowanych rozwiązań

- Wydajność, elastyczność i skalowalność infrastruktury

- Automatyzacja kluczowych procedur

- Integracja produktów bankowych

- Sprawne odzyskiwania należności

- Niskie koszty rozbudowy sieci oddziałów

- Sprawne pozyskiwanie nowych klientów dzięki bliskiej współpracy IT z biznesem


TOP 200