Mis-Partner/CRM dla B3 System

Firma MIS SA zakończyła wdrożenie aplikacji mis-Partner/CRM w firmie B3 System, zajmującej się usługami związanymi z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Aplikacja ma usprawnić procesy zarządzania kontaktami handlowymi firmy oraz obsługi klienta.

Firma MIS SA zakończyła wdrożenie aplikacji mis-Partner/CRM w firmie B3 System, zajmującej się usługami związanymi z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Aplikacja ma usprawnić procesy zarządzania kontaktami handlowymi firmy oraz obsługi klienta.

Mis-Partner/CRM jest aplikacją przeznaczoną dla zespołów odpowiedzialnych za nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami. System adresowany jest głównie do firm charakteryzujących się długim cyklem sprzedaży oraz dużą liczbą generowanych dokumentów. Zakres gromadzonych informacji obejmuje korespondencję, a także notatki z rozmów telefonicznych i spotkań.

Zobacz również:

Aplikacja umożliwia określenie praw dostępu do poszczególnych dokumentów czy też ich grup i jest zintegrowana z pocztą elektroniczną i kalendarzem, co pozwala na wykorzystywanie mechanizmów pracy grupowej oraz umożliwia automatyzowanie procesów powstawania i obiegu dokumentów. Aplikacja zintegrowana jest także z serwerem faksów oraz aplikacjami skanującymi i rozpoznającymi tekst.

Dostęp do informacji jest możliwy również protokołem HTTP. Aplikacja jest oparta na platformie Lotus Notes/Domino.

Firma dostarcza oprogramowanie do zarządzania wiedzą, wykonane w technologii Lotus Notes/Domino, dla dużych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Siedziba firmy mieści się we Wrocławiu.


TOP 200