Ministerstwo Sprawiedliwości: najpierw porządkujemy fundamenty

"Najpierw trzeba uporządkować fundamenty, dlatego nasza strategia opiera się na tych samych założeniach, co w innych resortach: konsolidacji systemów i usług, optymalizacji procesów oraz centralizacji służb IT" - tłumaczył podczas konferencji "Computerworld" Państwo 2.0 Michał Woś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Michał Woś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

W kontekście kontrowersji związanych z ubiegłorocznymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości kwestie związane z jego cyfryzacją zeszły na drugi plan i przeszły praktycznie niezauważone. Jedną ze zmian było m.in. "wprowadzenie silnego koordynatora do spraw informatyzacji, którym zostałem, i który ma skuteczne, opisane w ustawie narzędzia, by wcielać w życie zmiany" - mówi minister Michał Woś.

System losowego przydziału spraw

Kolejną z wprowadzonych zmian było uruchomienie systemu losowego przydziału spraw, który - po kilku miesiącach okresu pilotażowego - od początku stycznia bieżącego roku zaczął działać na terenie całego kraju. "To bardzo ważny projekt z perspektywy zagwarantowania obywatelom bezstronności osób, które sądzą ich sprawy" - podkreśla Michał Woś. "Na systemie losowego przydziału spraw przetestowaliśmy pilotażowo zmianę filozofii działania, na którą zdecydowaliśmy się w Ministerstwie Sprawiedliwości: wzięcie większej odpowiedzialności na siebie" - dodaje. Zmiana objęła wszystkie sądy, co prawda na razie jedynie w wydziałach pierwszej instancji i składach jednoosobowych, choć nawet w ten sposób objęła - wedle słów ministra - około 95-97% prowadzonych spraw. Od początku roku do połowy lutego do systemu wprowadzono ich już ponad 630 tysięcy. Rozwiązanie działa prawidłowo, dlatego w następnym etapie zostanie rozszerzone na składy sędziowskie trzy- i wieloosobowe.

Dalsza centralizacja usług IT w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dalej rozwijany będzie projekt elektronicznych protokołów (e-protokołów) - obecnie znajduje się na drugim etapie wdrażania w sprawach cywilnych i wykroczeniowych. W zmienionej formule zostanie rozszerzony także na sprawy karne.

"Intensywnie pracujemy także nad elektronicznym biurem podawczym, które ma być wstępem do centralnego systemu sądownictwa. Doprowadzimy do sytuacji, w której za kilka lat właściwie każdy będzie mógł przez internet prowadzić swoją korespondencję z sądem: od złożenia pierwszego pisma procesowego, poprzez informacje o wszelkich terminach czy decyzjach podjętych w toku orzeczniczym, aż po odebranie odpisu wyroku" - deklaruje minister Michał Woś. Prace nad systemem są zaawansowane. Minister zapewnia, że elektroniczne biuro podawcze zostanie uruchomione już we wrześniu 2019 roku.

Kolejnym projektem IT Ministerstwa Sprawiedliwości jest przebudowa Krajowego Rejestru Sądowego. Resort przygotował już niezbędne ramy prawne - projekt ustawy, oraz wstępną aplikację. "Już od pierwszego marca sprawozdania finansowe będzie można składać automatycznie" - mówi Michał Woś. Docelowo całe postępowanie rejestrowe w KRS, włącznie z procesem orzeczniczym, będzie odbywało się wewnątrz systemu teleinformatycznego. "W ten sposób w mniejszej skali przetestujemy coś, co później chcemy wprowadzić na pełną skalę w całym sądownictwie" - tłumaczy minister Woś.

Patroni honorowi:

Partner generalny:

Partner strategiczny:

Mecenas:

PartnerZY merytorycznI:

Wystawcy:

Patronat:


TOP 200