Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej wyjaśnia

W związku z artykułem ''ALSO - komputeryzacja urzędów pracy i opieki społecznej'' opublikowanym w nr. 14/186 Computerworld z dn. 3.04.95 r., przesyłam interpretację odnośnie uregulowań prawnych rządzących wydatkowaniem funduszy z pożyczki Banku Światowego, uzyskaną przez MPiPS u źródła, tj. w Urzędzie Zamówień Publicznych.

W związku z artykułem ''ALSO - komputeryzacja urzędów pracy i opieki społecznej'' opublikowanym w nr. 14/186 Computerworld z dn. 3.04.95 r., przesyłam interpretację odnośnie uregulowań prawnych rządzących wydatkowaniem funduszy z pożyczki Banku Światowego, uzyskaną przez MPiPS u źródła, tj. w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Z powyższej interpretacji wynika, że pojęcie potoczne środków publicznych, nie jest tym samym, co pojęcie środków publicznych w rozumieniu ustawy. Po to zresztą m.in. tworzone są ustawy, by nie opierać się później na potocznych, a zatem różnie interpretowanych pojęciach.

Odniosłem wrażenie, że niepokoi się Pan - a pisząc o tym w artykule uwrażliwia Pan na to też opinię publiczną - o to, że skoro wydatkowanie funduszy pożyczki Banku Światowego czy też darowizny jaką jest fundusz PHARE nie jest regulowane Ustawą o Zamówieniach Publicznych, to jest jakoby pod mniejszą kontrolą społeczną. W tym miejscu zwracam Pana uwagę, że Umowa o pożyczkę z bankiem Światowym (Projekt Promocji Zatrudnienia i Usług Związanych z Zatrudnieniem) zawarta została 3.07.1991 r., a zatem o 3 lata wcześniej, niż Ustawa o Zamówieniach Publicznych i wprowadziła już wtedy obowiązek stosowania procedur zapewniających jawność w wydatkowaniu funduszów pożyczki. Są to procedury bardzo rygorystyczne, uzależnione od wielkości wydatkowanych kwot - od zakupów lokalnych (tj. krajowych), przez przetarg lokalny do przetargu międzynarodowego z odpowiednimi regułami dotyczącymi warunków prawno-formalnych oraz specyfikacji technicznej zamawianych towarów i usług. Podobnie procedury Unii Europejskiej obowiązujące przy wydatkowaniu funduszu PHARE są starsze i nie mniej rygorystyczne niż procedury polskiej Ustawy. W procedurach tych istnieje także pojęcie preferencji dla rynku lokalnego.

MPiPS podjęło dodatkowe działania zmierzające do promowania krajowego rynku informatycznego. W trakcie ostatniej misji Banku Światowego, wynegocjowaliśmy bardzo korzystny status zakupu oprogramowania dedykowanego dla służb pomocy społecznej - przetarg krajowy. Oznacza to niewątpliwie preferencję dla polskich domów software'owych, jako że - również dla zachowania tempa realizacji programu - uzyskaliśmy zgodę na to, by specyfikacja techniczna oprogramowania była przedstawiona w zapytaniu ofertowym tylko w języku polskim.

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Dyrektor Biura ds. Informatyki Gustaw Pietrzyk


TOP 200