Ministerstwo Infrastruktury na rzecz bezpiecznej sieci

Ministerstwo Infrastruktury przystąpiło do porozumienia o współpracy w realizacji Projektu Saferinternet.pl, którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Projekt zainicjowany przez Komisję Europejską jest realizowany w Polsce przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Fundację Dzieci Niczyje (FDN). Na mocy podpisanego porozumienia utworzony został organ doradczo - opiniodawczo - ekspercki. Do jego zadań należy w szczególności pomoc w planowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, ocena realizacji projektu Saferinternet.pl, wsparcie i pomoc w optymalizacji działań zespołów "Dyżurnet.pl" oraz "Helpline.org.pl" w zakresie procedur związanych z obsługą zgłoszeń.

Wśród dotychczasowych działań zespołu realizującego projekt Saferinternet.pl jest m.in. inicjatywa obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.


TOP 200