Ministerstwo Gospodarki uruchomi internetową platformę do konsultacji przepisów

Platforma ruszy w listopadzie 2012 roku. Zbuduje ją EO Networks, zwycięzca przetargu. Wartość projektu to 790 tys. zł

Platforma do konsultacji on-line pozwoli zainteresowanym podmiotom na wgląd do działań regulacyjnych w Ministerstwie Gospodarki - podaje EO Networks. Wykonawcę systemu wybrano z grona ośmiu zgłoszeń. Oferta EO Networks, opiewająca na 790 tys. zł była najniższa.

Przetarg na projekt i wdrożenie systemu elektronicznych konsultacji w Ministerstwie Gospodarki został ogłoszony w grudniu ubiegłego roku. Jeśli pozostałe firmy nie złożą protestu, podpisanie umowy z EO Networks nastąpi w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyniku.

Zobacz również:

Ministerstwo Gospodarki podaje, że wdrożenie systemu jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców i zrzeszających ich organizacji. Platforma pozwoli zainteresowanym na monitorowanie postępu prac przy tworzeniu nowych regulacji prawych. Użytkownicy platformy będa mogli zgłaszać swoje uwagi, nie tylko do nowopowstających, ale też do funkcjonujących już przepisów.


TOP 200