Ministerstwo Gospodarki będzie promować branżę ICT

W ramach wieloletnich branżowych programów promocyjnych Ministerstwo Gospodarki planuje uruchomić w najbliższym czasie program promocji dla branży ICT. Będą filmy, konferencje i dotacje na udział w szkoleniach i misjach gospodarczych.

Według założeń Ministerstwa Gospodarki, polski przedsiębiorca będzie mógł starać się o dofinansowanie m.in. do udziału we wskazanych targach odbywających się poza granicami Polski (lista zawiera 18 największych branżowych imprez), konferencjach, szkoleniach, misjach gospodarczych. Zostanie przeprowadzona też analiza rynków zagranicznych pod kątem ich potencjału dla polskich eksporterów i struktury rynku. Zostaną przeprowadzone działania promujące branżą jako całość w postaci filmów informacyjno-promocyjnych, konferencje w Polsce dla środowisk zagranicznych związanych z branżą.

Cześć działań promocyjnych zostanie pokrytych bezpośrednio przez Ministerstwo Gospodarki. Dofinansowanie z tego programu wyniesie do 70% kosztów kwalifikowanych, na zasadach de minims tj, maksymalne wsparcie dla jednego przedsiębiorcy wynosić może 200.000 euro, do tej pory było to 100.000 zł . Warunkiem koniecznym przy staraniu się o dofinansowanie jest czynny udział w przynajmniej połowie przedstawionych przez MG imprezach w ramach programu promocji branży ICT.

Zobacz również:

  • Jak nie dać się oszukać w Black Friday
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200