Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało "mapę drogową"

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z innymi resortami oraz Rządowym Centrum Legislacji przygotowało "mapę drogową" - 10 zasad, które mają sprawić, że przygotowywane akty prawne, w których zakłada się udostępnienie obywatelom usług elektronicznych pozbawione będą błędów, które mogłyby utrudnić korzystanie z nowoczesnych rozwiązań.

"Każdy dokument prawny, który przewiduje wdrażanie publicznych e-usług, powinien być przygotowany w taki sposób, by był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika i unikał błędów, które mogą hamować rozwój cyfrowy" - podkreślił Michał Boni na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Zgodnie ze stworzoną "mapą drogową" usługi muszą być dostępne różnymi kanałami, w tym dzięki urządzeniom mobilnym, ustalanie elektronicznych procedur administracyjnych i sądowych powinno być poprzedzone analizą czy dana procedura wynika z potrzeb obywateli i czy je zaspokaja, zapewnione musi być współdziałanie nowych systemów i usług z już istniejącymi, a usługa powinna być realizowana tylko przy wykorzystaniu danych już dostępnych w rejestrach publicznych, a jeśli jest to niemożliwe obywatel czy przedsiębiorca musi mieć możliwość przedłożenia elektronicznej kopii dokumentu papierowego.

"Mapa drogowa" mówi też, że dane osobowe obywateli musza być chronione, dlatego nowa e-usługa powinna przewidywać dostarczanie tylko tych danych, które są niezbędne do jej realizacji, usługa realizowana fizycznie w urzędzie powinna być możliwa do załatwienia w ciągu jednej wizyty, także dzięki temu, że urzędnik będzie miał możliwość pozyskania niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, elektroniczna droga wymiany dokumentów między urzędami powinna być docelowo jedyną dopuszczalną drogą komunikacji między organami administracji z obywatelem w konkretnej kategorii spraw. Ponadto należy unikać sformułowań, które wstrzymują cyfryzację procedur: "papierowo", "do wglądu", "poświadczona kopia", "oryginał" czy "osobiście", a dokumenty elektroniczne musza być równoważne z dokumentami papierowymi, a e-podpis z podpisem odręcznym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200