Ministerstwo Cyfryzacji: nadajemy ton myśleniu o digitalizacji

Krzysztof Szubert, Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, podczas organizowanej przez "Computerworld" konferencji Państwo 2.0 przedstawił najważniejsze prace realizowane przez resort - zarówno w sferze konkretnych prac projektowych, jak i w obszarze legislacji na poziomie krajowym i unijnym.

Krzysztof Szubert, Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Cyfrowa transformacja dotyka nie tylko biznesu, ale także szeregu aspektów i obszarów funkcjonowania administracji publicznej. Na poziomie Unii Europejskiej przekłada się to na stałe rozszerzanie agendy prac związanych z koncepcją Jednolitego Rynku Cyfrowego, w której wiele do powiedzenia ma polskie Ministerstwo Cyfryzacji. "Jednolity Rynek Cyfrowy to największa strategia unijna, która z roku na rok pęcznieje i dotyka wszystkich obszarów: automatyki, robotyki, łączności sieci 5G, tematów związanych z prawami autorskimi, sztuczną inteligencją, transportem autonomicznym, technologiami blockchain" - mówi Krzysztof Szubert, Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. "To wszystko obszary prac Komisji Europejskiej".

Niedawno na posiedzeniu Rady Europejskiej przyjęto podpisany m.in. przez szefa Komisji Europejskiej i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dokument wyznaczający "siedem kierunków pracy Komisji Europejskiej - oraz Unii Europejskiej jako całości - na przyszłość. Wśród tematów takich jak: migracja, budżet, bezpieczeństwo czy zatrudnienie, znalazł się także wymieniony wprost z nazwy Jednolity Rynek Cyfrowy, jego implementacja. To pokazuje, jak duże znaczenie będą miały te tematy w przyszłości" - podkreśla Krzysztof Szubert.

Najważniejsze projekty IT Ministerstwa Cyfryzacji

Minister Krzysztof Szubert zapewnia, że Ministerstwo Cyfryzacji, razem z grupą podporządkowanych lub powiązanych podmiotów, takich jak: UKE, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, COI, Instytut Łączności, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG czy NASK, będzie dokładać starań, by Polska nadążała za tym, co dzieje się na poziomie europejskim czy światowym. Zarówno pod kątem cyfryzacji usług, jak i infrastruktury prawnej.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, której celem jest podłączenie ponad 30 tys. szkół do szybkiego internetu o przepustowości min. 100 Mb/s oraz zapewnienie im wsparcia w rozwoju kompetencji cyfrowych. "Implementacja pierwszych szkół rozpocznie się już we wrześniu" - mówi Krzysztof Szubert. "To obecnie chyba największy projekt telekomunikacyjny prowadzony obecnie w Unii Europejskiej". Co więcej, budowana infrastruktura posłuży także do likwidacji białych plam w dostępie do usług szerokopasmowych, które wciąż są w Polsce obecne.

Strategia 5G dla Polski to jeden z obszarów obecnych zarówno na agendzie europejskiej, jak i polskiej. "Przygotowaliśmy zarys Strategii 5G dla polski, zarówno w grupie administracyjnej, jak i biznesie, rozmawialiśmy z instytucjami, które mają w tym obszarze doświadczenie i wybiegają myślami do przodu" - opowiada minister Szubert. Niedawno, 11 lutego bieżącego roku, zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii, które obecnie Ministerstwo Cyfryzacji będzie analizowało z myślą o wypracowaniu finalnego dokumentu oraz skierowaniu go do realizacji. Warto przy tym dodać, że Polska była jednym z sygnatariuszy strategii i planu działań dotyczących 5G na poziomie ogólnoeuropejskim.

Profil Zaufany "to element dawnego ePUAP. Wyciągnęliśmy go i postaraliśmy się, by był wkorzystywany do różnych usług w administracji publicznej. Usług tych jest przy tym coraz więcej - obecnie uwierzytelnianie przez Profil Zaufany wykorzystywane jest m.in.: we wnioskach o rejestrację działalności gospodarczej, zgłoszeniu utraty dokumentu tożsamości, aplikowaniu o nowy dokument tożsamości, wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wszelkie sprawy rodzinne itd." - wylicza Krzysztof Szubert. Liczba usług stale przyrasta, co przekłada się na stale wzrastającą liczbę użytkowników Profilu Zaufanego - jest ich już ponad 1,5 mln. Do popularyzacji PZ przyczyniło się uruchomienie nowej usługi w ramach CEPIK: "Mój Pojazd". Uwierzytelnienie się w tym systemie umożliwia obywatelom sprawdzenie m.in. historii auta, jego danych technicznych czy dotyczących polis ubezpieczeniowych. "Jedną z ważnych usług jest usługa Ministerstwa Finansów, czyli JPK_VAT, która też będzie wykorzystywała Profil Zaufany" - podkreśla minister Szubert.

mDokumenty oferuje nowe podejście do przechowywania dokumentów: jako elektronicznego portfela na urządzeniach mobilnych. Obecnie aplikacja mObywatel (dostępna już zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS) oferuje dwie usługi: mDowód Osobisty oraz mTożsamość, dzięki którym np. poświadczenie tożsamości w urzędzie można zrealizować za pomocą smartfona. Jednocześnie w obszarze dokumentów tożsamości Ministerstwo Cyfryzacji blisko współpracuje z MSWiA. "Prace nad dowodem z warstwą elektroniczną nabierają tempa, a projekt zostanie dostarczony w terminie, mniej więcej za rok" - mówi Krzysztof Szubert.

Prace legislacyjne pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych "czyli najbardziej chyba medialna regulacja naszego segmentu rynku, prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie 25 maja tego roku" - przypomina minister Szubert. "To chyba największy projekt zmiany prawa w Polsce od 30 lat. Ogromnym nakładem pracy, także w konsultacjach społecznych, przygotowaliśmy nowelizacje ponad 130 różnych ustaw, w tym sektorowych. Zebraliśmy ponad 700 stron uwag" - dodaje. Pod koniec lutego projekt stanie na Komitecie Spraw Europejskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jeśli dokument zostanie przyjęty, rozpocznie się etap prac wykonawczych.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa "czyli implementacja unijnej dyrektywy NIS, która podobnie jak RODO, wejdzie w życie w maju" - tłumaczy Krzysztof Szubert. Stan zaawansowania prac legislacyjnych jest na podobnym etapie, jak w przypadku RODO. Efektem wdrożenia dyrektywy NIS do polskiego porządku prawnego będzie poprawa poziomu bezpieczeństwa sieci oraz systemów IT m.in. poprzez obowiązek wypracowania ogólnokrajowej strategii bezpieczeństwa IT, ustanowienie obowiązku zgłaszania incydentów bezpieczeństwa dla firm funkcjonujących w krytycznych gałęziach gospodarki czy uszczegółowienie wymogów bezpieczeństwa dla takich organizacji.

Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw "została przyjęta przez Radę Ministrów w styczniu bieżącego roku. Głównym obszarem nowelizacji była ochrona konsumentów na rynku telekomunikacyjnym przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z smsami premium" - wyjaśnia Krzysztof Szubert. Jednocześnie zmiany wpłyną na zarządzanie klęskami żywiołowymi - wprowadzony zostanie np. obowiązek ostrzegania obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze. Telekomy zostaną zobowiązanie do przezywania ostrzeżeń od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Inne zmiany dotyczą też ułatwień dla samorządów w obszarze świadczenia usług dostępu do internetu.

Kodeks Cyfrowy to koncepcja zebrania i skodyfikowania przepisów dotyczących cyfryzacji w pojedynczym akcie prawnym. "Obecnie tematy związane z naszą branżą są rozproszone po wielu rożnych aktach. Będziemy się starali ten temat uporządkować, zebrać to w jednym akcie prawnym" - mówi minister Szubert.

Ministerstwo Cyfryzacji angażuje się w prace legislacyjne na poziomie europejskim

Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego "to największa strategia cyfrowa, jaką kiedykolwiek została wypracowana przez Komisja Europejska" - podkreśla Krzysztof Szubert. Szacuje się, że docelowa implementacja jej założeń umożliwi przepływ kwot rzędu 450 mld zł rocznie w całej UE. Strategia została podzielona na 16 działów, których celem jest stworzenie jednolitego, cyfrowego obszaru gospodarczego (wciąż) 28 państw, napotykającego dotąd liczne bariery i utrudnienia o różnej proweniencji (np. o podłożu prawnym). Trudno wyobrazić sobie realną konkurencję UE ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami czy Indiami bez pokonania tych trudności.

Swobodny przepływ danych nieosobowych to jeden z istotnych celów polskiego Ministerstwa Cyfryzacji. "To dane, które będą się pojawiały z racji na coraz większe nasycenie technologiami" - mówi Krzysztof Szubert. W maju 2017 nastąpił okresowy przegląd prac nad strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, a swobodny przepływ danych został uznany za jedną z jej głównych osi, obok cyberbezpieczeństwa, łączności 5G oraz rozwijania kompetencji cyfrowych. Polska jest wedle słów ministra liderem tematu swobodnego przepływu danych, od kiedy zgłosiła chęć zajęcia się tym obszarem w grudniu 2016 roku.

Rozwiązania prawne dla dostawców platform będą adresowały działalność dużych, przetwarzających dane agregatorów treści. Chodzi między innymi o kwestie podatkowe i finansowe na linii dostawcy treści - platformy, o równomierne rozłożenie obciążeń między te podmioty. "To temat wniesiony przez Niemcy i Francję. Są już zaawansowane plany dotyczące tego, jak sektor platform powinien być opodatkowany" - wyjaśnia Krzysztof Szubert. Inne prace dotyczą także kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem, mową nienawiści, fake newsami i dezinformacją czy blokowaniem treści.

Patroni honorowi:

Partner generalny:

Partner strategiczny:

Mecenas:

PartnerZY merytorycznI:

Wystawcy:

Patronat:

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200