Minister dofinansuje tłumaczenie OpenOffice 2.0

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNII) podpisało z firmą Ux Systems umowę dotyczącą przetłumaczenia na język polski pełnej dokumentacji technicznej pakietu biurowego OpenOffice 2.0. Spolszczony zostanie tzw. system pomocy, czyli dokumentacja zawarta w programie - podał resort w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej. Dofinansowanie opiewa na kwotę ok. 30 tys. zł brutto.

Jak podaje MNII, do tej pory na język polski przetłumaczono ponad dwie trzecie materiałów zawartych w OpenOffice 2.0. Prace to zostały wykonane przez Ux Systems oraz spółki współpracujące (m.in. OpenOffice Polska sp. z o.o.), a także wolontariuszy.

Wsparcie finansowe udzielone przez Ministerstwo pozwoli przyspieszyć tempo prac i stanowi gwarancję, że zostaną one ukończone w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Przetłumaczony system pomocy będzie powszechnie dostępny i udostępniony zgodnie z zasadami licencji GNU/(L)GPL - informuje ministerstwo. Wysokość wsparcia finansowego wynosi ok 30 tys. zł brutto.

Zobacz również:

-Prace powinny zostać ukończone do 15 października br. Kwota 24 tys. zł jaka zostanie po odjęciu podatku dofinansuje dokończenie tłumaczenia systemu pomocy (tzw. online help) nadchodzącej wersji OpenOffice 2.0. Propozycja wyszła od nas, została jednak bardzo ciepło przyjęta przez ministerstwo. Widać, że administracja publiczna zaczyna doceniać oprogramowanie open source i dostrzegać korzyści, jakie płyną z używania tego typu oprogramowania - podkreśla Grzegorz Kocur z Ux Systems.

Aktualizacja: 14 lipca 2005 10:14

Dodano komentarz Ux Systems, a także uściślono kwotę dofinansowania, które sięga ok. 30 tys. zł brutto.


TOP 200