Miliony na sieć

Szeptel SA utworzył firmę Ogólnopolska Sieć Szkieletowa SA (OSS). Ma ona zbudować ogólnopolską sieć szkieletową - szeptel.net. Koszt projektu wyniesie 80 mln USD (o innych tego typu projektach pisaliśmy w CW 29/2000).

Szeptel SA utworzył firmę Ogólnopolska Sieć Szkieletowa SA (OSS). Ma ona zbudować ogólnopolską sieć szkieletową - szeptel.net. Koszt projektu wyniesie 80 mln USD (o innych tego typu projektach pisaliśmy w CW 29/2000).

Do końca 2002 r. OSS wybuduje sieć transmisji danych, obejmującą 49 dawnych miast wojewódzkich i ok. 120 miast powiatowych, a długość wybudowanych łączy przekroczy 5 tys. km. W przyszłości do sieci podłączone zostaną także pozostałe miasta powiatowe, a długość sieci zwiększy się o 4,5 tys. km. Harmonogram prac przewiduje zakończenie w tym roku budowy pierwszego odcinka sieci łączącego Białystok, Łomżę, Ostrołękę i Warszawę oraz kilkanaście miast powiatowych.

Udziałowcami OSS są: Szeptel (50% akcji), Raiffeisen Investment sp. z o.o. (30%) i Dom Maklerski BMT SA (20%).


TOP 200