Milion dla najlepszych programów studiów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina o trwającym konkursie dla najlepszych programów studiów.

Aż 1 mln zł otrzymają wydziały uczelni, które opracowały najlepsze programy studiów i wdrażają najbardziej zaawansowane programy poprawy jakości kształcenia. Zgłoszenia można składać do 25 września. Wyniki poznamy po 15 listopada. Zwycięskie uczelnie otrzymają dofinansowanie do końca 2012.

Konkurs został ogłoszony w czerwcu. W konkursie będzie oceniana jakość programu kształcenia. Wyróżnione zostaną wydziały, które opracowały najlepsze, zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, programy kształcenia oraz wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia. Programy mają być zaś realizowane od roku akademickiego 2012/2013.


TOP 200