Milion akcji Apeximu

Apexim SA w ciągu dwóch miesięcy zamierza zadebiutować na giełdowym rynku równoległym.

Apexim SA w ciągu dwóch miesięcy zamierza zadebiutować na giełdowym rynku równoległym.

W publicznej subskrypcji akcji warszawskiego Apeximu SA inwestorom zaoferowano 1 mln akcji, które zostały podzielone na trzy transze. Po 300 tys. akcji przeznaczono dla małych i dużych inwestorów. Pozostałe 400 tys. akcji znalazło się w transzy zamkniętej, skierowanej dla inwestorów wskazanych przez zarząd oraz pracowników spółki. Cenę emisyjną akcji zarząd spółki ustalił na 27 zł. Apexim SA powinien być notowany na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w ciągu dwóch miesięcy.

Przemysł i szpitale

Pieniądze z oferty publicznej mają być przeznaczone na dofinansowanie nowych spółek zależnych we Wrocławiu i Lublinie (2 mln zł), uruchomienie w centrali spółki systemu zarządzania firmy Baan (2 mln zł) oraz szkolenie pracowników, zajmujących się wdrożeniami tego systemu u klientów (3,5 mln zł). Obecnie spółka negocjuje sprzedaż oprogramowania Baana dla trzech polskich przedsiębiorstw. Apexim ponadto planuje zainwestować 1,5 mln zł w rozwój firmy Apexim & Amis, stworzonej wspólnie z czeskim partnerem, która zajmuje się polonizacją systemu obsługi szpitali.

Najwięcej funduszy uzyskanych z oferty publicznej, tj. ponad 12 mln zł, Apexim przeznaczy na budowę nowej siedziby firmy. Całość projektu pochłonie ponad 51 mln zł. Jak zapewnia Andrzej Rybkowski, prezes Apeximu, pieniądze ze sprzedaży akcji nie będą przeznaczone na redukcję obecnego zadłużenia spółki.

Plany finansowe

Wielkość sprzedaży w 1997 r. wyniosła 85 mln zł, natomiast zysk netto ok. 4,8 mln zł. Na rok 1998 założono sprzedaż w wysokości 102,5 mln i zysk netto 7 mln, natomiast na 1999 odpowiednio: 127,9 mln i 10 mln zł. Apexim zapowiedział wprowadzenie planu opcji menedżerskich. Warunkiem ich otrzymania przez kierownictwo spółki jest osiągnięcie zaplanowanych wyników finansowych.

Obecnie działalność Apeximu składa się z czterech głównych części: usługi integratorskie (80%), specjalistyczne obrabiarki (7%), dystrybucja programu antywirusowego mks_vir oraz prowadzenie salonu firmowego, który jako jedyny nastawiony jest na obsługę klienta indywidualnego. W przyszłości większy nacisk ma być położony na rozwój usług doradczych.


TOP 200