Miliardy w rozumach

Dziesiąty rok z rzędu IBM przewodzi, przygotowanemu przez amerykański urząd patentowy, zestawieniu podmiotów rejestrujących najwięcej patentów w USA.

Dziesiąty rok z rzędu IBM przewodzi, przygotowanemu przez amerykański urząd patentowy, zestawieniu podmiotów rejestrujących najwięcej patentów w USA.

W zeszłym roku IBM zarejestrował blisko 3300 patentów, z czego większość w obszarze technologii związanych z inicjatywą On Demand Computing i nanotechnologii.

W ciągu 10 lat IBM zarejestrował ponad 22 tys. patentów, o 7 tys. więcej niż drugi w zestawieniu Canon. Jak podaje IBM, z tytułu praw do patentów firma otrzymała od licencjobiorców honoraria w wysokości 10 mld USD.


TOP 200