Miliard ludzi w sieci

Wielu specjalistów zastanawia się, w jakim stopniu pozycja firmy Novell na rynkach światowych jest zasługą jej doskonałych produktów, a w jakim znakomicie zorganizowanej struktury sprzedaży i marketingu.

Wielu specjalistów zastanawia się, w jakim stopniu pozycja firmy Novell na rynkach światowych jest zasługą jej doskonałych produktów, a w jakim znakomicie zorganizowanej struktury sprzedaży i marketingu.

Wydaje się, że jednym z ważniejszych elementów sukcesów Novella jest również uwaga, jaką poświęca on zagadnieniom edukacji. Kilka lat temu w Polsce nazwa "Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy" często kojarzyła się właśnie z tą firmą, która już pod koniec lat 80. wprowadziła do Polski swój sprawdzony na całym świecie system kształcenia oraz zdobywania stopni zawodowych: inżynierskich i instruktorskich. Dowodem na to, jaką obecnie wagę przywiązuje Novell do spraw edukacji, może być ostatnia konferencja ośrodków szkoleniowych z całej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Południowej, która odbyła się w dniach 11-13 czerwca br. w Amsterdamie. Od zeszłego roku Novell organizuje takie konferencje w miejsce wcześniejszych "regionalnych" spotkań. Tegoroczny cykl konferencji rozpoczął się 5 czerwca w USA na Florydzie, a zakończył 24 czerwca w Terrigal w Australii.

Cóż było w tym roku w Amsterdamie? Część imprez (np. otwarcie konferencji) można śmiało nazwać happeningiem informatycznym w stylu amerykańskim. Treści merytoryczne były zawarte w sesjach ogólnych i tematycznych, odbywających się równocześnie w siedmiu salach. Poza nielicznymi wyjątkami przedmiotem wykładów nie były w ogóle prezentacje produktów. Technicznym zagadnieniom poświęcone są inne spotkania, przede wszystkim konferencja "Novell Brainshare", która ostatnio odbyła się w maju br. w Nicei. W Amsterdamie Novell skupił się na metodach przygotowania ludzkości do kolejnej rewolucji technologicznej, którą będzie powszechne połączenie się wszystkich ze sobą i z ogromnymi zasobami informacyjnymi, gromadzonymi przez cały czas na całym świecie. Hasło konferencji -"Change your perpective and change the world!" wskazuje na wagę zmiany sposobu myślenia, koniecznej do stawienia czoła nowym wyzwaniom informatyki.

Symptomatycznym zjawiskiem wydaje się być wybór na jednego z głównych spikerów konferencji wiceprezydenta firmy AT&T - Rohana Championa. Ścisła współpraca firmy Novell z AT&T, która już zaowocowała produktem NetWare Telephony, wskazuje na fakt, że w przyszłości kojarzenie firmy Novell wyłącznie z sieciami lokalnymi nie będzie słuszne. W Polsce rozmowa o telekomunikacji na ogół nie wprowadza dyskutantów w pogodny nastrój. Może raźniej poczujemy się wiedząc, że przedstawiciel firmy postrzeganej powszechnie jako amerykański symbol telekomunikacji, widzi konieczność poważnych modyfikacji w obecnie funkcjonujących strukturach telekomunikacyjnych, które utrudniają spełnianie wspólnej wizji firm Novell i AT&T - "miliard ludzi łączących się ze sobą w 2000 roku". Najważniejsze jednak, że wysiłki finansowe i organizacyjne wspomnianych firm prowadzą do realizacji tej wizji, a jedną z dróg jest stały rozwój edukacji informatycznej.

Na konferencji znalazł swoje odzwierciedlenie fakt przejęcia przez Novella firmy Word Perfect i produktów firmy Borland. Obecnie poza edukacją tzw. systemową, czyli obejmującą administrowanie i zarządzanie sieciami NetWare, produktami komunikacyjnymi i serwerami UnixWare, pojawiły się w programie szkoleń kursy dla użytkowników końcowych. Mają one pomóc zrealizować Novellowską wizję powszechnego przetwarzania ("Pervasive Computing"), która polega nie tylko na dostępie do każdej informacji w każdym miejscu i w każdej chwili, lecz również na wyborze najwygodniejszej i najskuteczniejszej metody pracy użytkownika na jego stacji roboczej. Produkt Perfect Office, omówiony niedawno szczegółowo w CW i uznany za najbardziej zaawansowany technicznie w swojej kategorii, jest obecnie kolejnym sztandarowym produktem firmy Novell, podobnie jak seria oprogramowania GroupWare do organizacji pracy grupowej w firmach. A zatem nie można pominąć konieczności szkolenia użytkowników również w tych dziedzinach automatyzacji przetwarzania.

Kolejną nowością jest wprowadzenie nowego tytułu inżynierskiego: Master CNE, który zastępuje dotychczasowego ECNE (Enterprise CNE). Inżynierowie z tym tytułem otrzymują dalszą specjalizację w jednej z dziedzin: zarządzania sieciami, budowy infrastruktur sieciowych ze zdalnym dostępem oraz integracji systemów do pracy grupowej. Coraz więcej zwolenników zdobywa też tytuł administratora sieciowego: CNA (Certified Novell Administrator). Tu również następuje specjalizacja wg grup produktów: NetWare, UnixWare i GroupWare. Wymienione tytuły zawodowe zdobywa się zdając cykl niełatwych egzaminów. I kolejna nowość: oprócz znanego i w Polsce systemu egzaminowania firmy Drake Prometric, Novell przedstawił nowego partnera, firmę Sylvan, który oferuje takie same usługi.

Novell zawsze podkreśla, że wierzy w swoich partnerów i swoje sukcesy opiera na współpracy z nimi. Konferencja Novell EDGE '95 wyraźnie wskazuje na to, że firma uważa za organizacje NAEC (Novell Authorized Education Centers), czyli Autoryzowane Ośrodki Szkoleniowe. swoich strategicznych partnerów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200