Milenijny stróż

SMS 2.0 Microsoftu będzie zarządzał ok. 25 tys. stacji roboczych w Telekomunikacji Polskiej SA.

SMS 2.0 Microsoftu będzie zarządzał ok. 25 tys. stacji roboczych w Telekomunikacji Polskiej SA.

Projekt wdrożenia System Management Server 2.0 (SMS) jest częścią prowadzonego w Telekomunikacji Polskiej SA Programu AD 2000. "Bez sprawnego narzędzia informatycznego nie bylibyśmy w stanie dokonać inwentaryzacji takiej liczby komputerów. Nie mówiąc już o dostosowaniu ich do nadejścia roku 2000" - mówi Grzegorz Stępniak, zastępca dyrektora Biura Programu AD 2000 w TP SA. Docelowo wszystkie komputery mają pracować pod kontrolą Windows NT 4.0. Już dzisiaj ponad połowa stacji roboczych pracuje na tym systemie, a pozostałe w większości pod Windows 95.

Stan posiadania

Projekt wdrożenia SMS 2.0 podzielono na dwie części. W pierwszej kolejności - do listopada br. - zostaną wdrożone moduły inwentaryzacji i zdalnej instalacji oprogramowania. SMS ma umożliwić zebranie dokładnych danych o stacjach roboczych należących do Telekomunikacji Polskiej. System następnie zostanie wykorzystany do zdalnej instalacji na stacjach roboczych oprogramowania zgodnego z rokiem 2000.

Dopiero w II etapie projektu (prawdopodobnie już w przyszłym roku) jest planowane - na bazie pakietu SMS - zarządzanie licencjami oprogramowania i zbudowanie działu help desk.

Microsoft, z którym TP SA podpisała umowę, będzie świadczył operatorowi usługi konsultingowe w zakresie opracowania wdrożenia systemu SMS i rozbudowy systemu poczty elektronicznej, jak również usługi pomocy technicznej Premier. Wartość umowy z Microsoftem przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej szacują na ok. 4 mln zł.

Koszty te nie obejmują jednak zakupu kolejnych licencji na Windows NT, a także wymiany komputerów PC, nie przystosowanych do prawidłowego zapisu daty. "Jak dużo komputerów będziemy musieli wymienić, okaże się za dwa miesiące, gdy zakończymy inwentaryzację. Nowy sprzęt zostanie kupiony od trzech - wybranych przez nas na początku tego roku dostawców - Dell Computer, Hewlett-Packard i IBM" - mówi Marek Cymerman, dyrektor pionu informatyki w Telekomunikacji Polskiej SA. "W ciągu najbliższego miesiąca kupimy również 300 serwerów, na których zostanie zainstalowany system SMS" - dodaje Grzegorz Stępniak.

Zarządzanie na trzech poziomach

Jeszcze w czerwcu powstanie pilotowa instalacja System Management Server 2.0, pracująca na 9 serwerach różnych dostawców. Ma ona odzwierciedlać docelową strukturę systemu, składającą się z trzech poziomów: serwerów w centrali i w 10 dyrekcjach okręgowych oraz maszyn pracujących w placówkach TP SA na terenie Polski. Na podstawie jej wyników zostanie wybrana platforma sprzętowa.

Microsoft udzieli także Telekomunikacji Polskiej pomocy technicznej i metodycznej w zdefiniowaniu standardów dotyczących używania komputerów osobistych, które mają obowiązywać pracowników TP SA.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200