Milenijny Outlook

Outlook 2000 będzie znacznie lepiej wykorzystywał możliwości serwera Exchange.

Outlook 2000 będzie znacznie lepiej wykorzystywał możliwości serwera Exchange.

Choć do roku 2000 jest jeszcze trochę czasu, Microsoft już teraz anonsuje nową wersję pakietu Office, oznaczoną właśnie tym numerem. Pakiet ten, którego premiera zapowiadana jest na początek przyszłego roku, będzie zawierał także oprogramowanie Microsoft Outlook 2000 umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej (zarówno za pośrednictwem sieci, jak i lokalnie) i zarządzanie własnym terminarzem zadań oraz terminarzami innych użytkowników sieci lokalnej. Nowa wersja Outlooka ma usprawnić wiele niedociągnięć i braków odczuwanych przez użytkowników tego samego pakietu w wersji 98. Ma także znacznie bardziej niż dotychczas wykorzystywać możliwości oferowane przez serwer komunikacyjny Microsoft Exchange.

Ulepszona instalacja

Podobnie jak w przypadku innych aplikacji Office 2000, także i Outlook 2000 będzie mógł być zainstalowany na stacjach klienckich pracujących w sieci w trybie install on demand. Polega to na tym, że w rzeczywistości administrator sieci umieszcza na stacjach roboczych tylko ikony skrótów do aplikacji przechowywanych na serwerach korporacyjnych. Jeśli użytkownik zdecyduje się uruchomić aplikację, zostanie ona automatycznie zainstalowana na jego stacji klienckiej bez konieczności przechodzenia przez proces wyboru komponentów, wpisywania danych osobowych, określania konfiguracji itp. (wszystkie te czynności wykonuje wcześniej administrator w sposób scentralizowany).

Podobnie jeśli użytkownik przypadkowo usunie pliki niezbędne do uruchomienia aplikacji ze swojej stacji roboczej, to przy próbie jej uruchomienia brakujące komponenty będą ściągnięte automatycznie z serwera i umieszczone na stacji roboczej.

Jednak funkcja ta dostępna będzie dopiero wtedy, gdy zamierzająca ją stosować firma zaimplementuje u siebie niedostępny jeszcze na rynku serwer Windows NT Server 5.0, wyposażony w usługi katalogowe Active Directory i technologię IntelliMirror.

Worek pełen niespodzianek

Outlook 2000 przyniesie chyba najwięcej usprawnień użytkownikom, którzy korzystają ze zdalnej łączności z serwerem Exchange. Użytkownik w łatwiejszy niż obecnie sposób będzie mógł decydować, które foldery znajdujące się na serwerze mają być synchronizowane z jego lokalną skrzynką. Nie będzie musiał także wymuszać indywidualnie synchronizowania folderów i ściągania książki adresowej z serwera - obie operacje będą zachodzić jednocześnie.

Znacznie usprawniono także mechanizm rezerwacji zasobów, takich jak sale konferencyjne, aparaty firmowe, rzutniki itp. W Outlook 2000 nie będzie konieczne wysyłanie "zaproszeń" na spotkania do zasobów w taki sam sposób, jak to się robi w przypadku innych użytkowników, lecz rezerwować się je będzie bezpośrednio z poziomu klienta - bez czekania aż ktoś potwierdzi, czy dana sala lub przedmiot rzeczywiście mogą być w czasie udostępnione.

Nowością Outlook 2000 będzie możliwość tworzenia prywatnych list dystrybucyjnych zawartych bezpośrednio w folderze kontaktów. Obecnie dostępny Outlook 98 pozwala tworzyć takie listy, pod warunkiem że użytkownik ma zainstalowaną usługę Personal Address Book - niezależną od foldera kontaktów.

Nowy Outlook będzie także znacznie bardziej niż dotychczas zintegrowany z aplikacjami pakietu Office. Kliknięcie na ikonę dokumentu Worda przysłanego pocztą będzie powodować jego otwarcie bezpośrednio z poziomu okna Outlooka - bez uruchamiania edytora Word. Integracja będzie obustronna, dzięki czemu będzie można np. tworzyć notatki Outlooka bezpośrednio z poziomu Worda czy Excela.

Nowością będą również bardziej zaawansowane możliwości pracy grupowej. Outlook 2000 ma mieć standardowo wbudowaną aplikację Contact tracking zintegrowaną z publicznymi folderami. Dzięki niej możliwe będzie odnotowywanie i sprawdzanie wszelkich kontaktów z daną osobą, której adres jest w książce adresowej.

Dla programistów

Formularze tworzone w Outlook 2000 będą identycznie wyglądały zarówno przy korzystaniu z nich za pośrednictwem tego klienta pocztowego, jak i przeglądarki WWW . Nowością ma być możliwość tworzenia stron "domowych" dla każdego z publicznych folderów przechowywanych na serwerze Exchange. Każda z takich stron, która będzie mogła być przygotowana z wykorzystaniem HTML bądź ASP, może prezentować najważniejsze informacje o zawartości danego foldera, skróty do najważniejszych z zamieszczonych w nim dokumentów, a także elementy dynamiczne - podające np. statystyki liczbowe dotyczące dokumentów lub prezentujące dane aktualizowane z innego źródła (np. za pośrednictwem Internetu).


TOP 200