Mikromag-netofon do komputera

Firma Python oferuje napęd 4320NT dla 4 mm kaset taśmowych typu DAT stosowanych w magnetofonach cyfrowych powszechnego użytku.

Firma Python oferuje napęd 4320NT dla 4 mm kaset taśmowych typu DAT stosowanych w magnetofonach cyfrowych powszechnego użytku. Napęd umożliwia zapisanie do 2 GB informacji na jednej kasecie. Szybkość zapisu wynosi 183 KB na sekundę. Zapis dokonywany jest czterema wirującymi głowicami, dzięki czemu możliwa jest kontrola zapisu danych (odczyt bezpośrednio po zapisie i porównanie odczytanych danych z buforem wejściowym). Napęd 4320NT może współpracować z komputerem typu IBM PC za pośrednictwem szyny AT lub interfejsu SCSI. Producent dostarcza wraz z urządzeniem oprogramowanie pozwalające na kompresję danych i szybkie przenoszenie zawartości dysków twardych na taśmę oraz program sterujący umożliwiający lokalizację wybranych zbiorów na kasecie. Napęd 4320NT przeznaczony jest do pracy w sieciach komputerowych, w systemach unixowych. Może być wykorzystany jako wygodny i szybki system zabezpieczania pokaźnych baz danych.


TOP 200