Mikrokomputerowy teleks

Zakład Przemysłowo-Uczelniany MERA-KFAP z Krakowa (ul. G. Zapolskiej 38, tel.(fax) 37-71-42) oferuje najnowszej generacji teleks mikrokomputerowy PCX-2001 o konstrukcji opartej na 16-bitowym mikrokomputerze klasy IBM PC.

Zakład Przemysłowo-Uczelniany MERA-KFAP z Krakowa (ul. G. Zapolskiej 38, tel.(fax) 37-71-42) oferuje najnowszej generacji teleks mikrokomputerowy PCX-2001 o konstrukcji opartej na 16-bitowym mikrokomputerze klasy IBM PC. Teleks ten spełnia wszystkie funkcje z zakresu łączności niezbędne dla użytkownika. Możliwa jest m.in. praca teleksu niezależna od pracy komputera, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych. PCX-2001 ma niezależne zasilanie bateryjne i niezależny interfejs teleksowy drukarki (Centronix). Umożliwia on, dzięki dowolnie konfiguro-wanej informacji zgodnie z życzeniami użytkownika, automatyczne numerowanie i datowanie korespondencji oraz automatyczną kontrolę prawidłowości wybranego połączenia. Teleks ten pozwala np. na wykorzystanie edytora do redakcji tekstów, automatyczną transmisję jednego z zaprogramowanych nagłówków, stworzenie banku najczęściej wybieranych abonentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200