Migracja z dwóch na dwa

Od początku kwietnia br. działa drugi w Polsce wirtualny bank - Volkswagen Bank Direct.

Od początku kwietnia br. działa drugi w Polsce wirtualny bank - Volkswagen Bank Direct.

Volkswagen Bank Polska, specjalizujący się w kredytowaniu zakupu samochodów, rozpoczął oferowanie usług bankowości detalicznej. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie przez telefon i Internet. Uruchomienie usług było możliwe dzięki wymianie w banku wszystkich podstawowych systemów informatycznych. Migrację przeprowadzono na przełomie września i października 2000 r. w ciągu kilkudziesięciu godzin.

"To był najtrudniejszy moment. Przenosiliśmy dane z dwóch różnych systemów, z których każdy obsługiwał dwie niezależnie działające firmy na dwa nowe systemy, które są ze sobą powiązane w bardzo wąskim zakresie. Dopiero na poziomie hurtowni danych dane miały być konsolidowane" - mówi Andrzej Szcząchor, dyrektor Departamentu Organizacji i Systemów Informatycznych w Volkswagen Bank Polska. Przygotowywanie planów migracji rozpoczęto w marcu 2000 r. W lipcu i wrześniu przeprowadzono testy, a 1 października przestały działać stare systemy. "Zarząd firmy określił czas na przeprowadzenie migracji: weekend i jeden dzień. Praca trwała 3 dni i 4 noce. Zakończyła się na kilka godzin przed ostatecznym terminem" - dodaje.

Nowy bank, nowy system

Do końca września 2000 r. Volkswagen Bank Polska i Volkswagen Leasing Polska korzystały z dwóch systemów. Były to francuski EKIP i SAP R/3, który pełnił funkcję księgi głównej scalającej obie instytucje. W obliczu ograniczeń, jakie wprowadzała taka architektura, i potrzeb Volkswagen Bank Direct podjęto decyzję o budowie nowego systemu informatycznego.

"Poszukiwania wykonawcy projektu rozpoczęliśmy jeszcze w 1999 r. Podstawowym warunkiem było dostarczenie elastycznych narzędzi do obsługi leasingu i banku, zarówno w zakresie udzielania kredytów, jak i przyjmowania depozytów oraz prowadzenia rachunków. Wykonawca miał również przeprowadzić migrację z dotychczas wykorzystywanych systemów" - mówi Andrzej Szcząchor.

Koncern postawił tylko dwa warunki: nowy system miał spełniać korporacyjne standardy bezpieczeństwa i umożliwiać tworzenie skonsolidowanego bilansu dla obu firm. "Zadecydowaliśmy również o tym, że wykonawcą ma być firma polska. Mieliśmy złe doświadczenia z firmą francuską, która nie dość szybko reagowała na nasze potrzeby związane z rozwojem i serwisem oprogramowania" - twierdzi Andrzej Szcząchor. W styczniu 2000 r. podpisana została umowa z Rzeszów.

Połączenie poprzez hurtownię

Założenia techniczne zobowiązywały wykonawcę do uruchomienia systemu na połączonych w klaster komputerach IBM RS/6000. Jako bazę danych zdecydowano się wykorzystać Oracle 8i. Serwer internetowy powstał przy wykorzystaniu rozwiązań Netscape Communications.

Prace rozpoczęto od stworzenia systemu księgi głównej dla Volkswagen Bank Polska, który umożliwiał obsługę dotychczasowych i planowanych produktów finansowych. Równolegle budowano niezależny program do obsługi Volkswagen Leasing Polska. Kolejnym działaniem było połączenie obu systemów za pośrednictwem hurtowni danych. System bankowy i hurtownia danych powstały z wykorzystaniem rozwiązań firmy Comp. Z kolei system obsługujący leasing dostarczoyła ADH Soft z Warszawy.

Volkswagen Bank dużą wagę przywiązywał do bezpieczeństwa systemu. Przy jego tworzeniu wykorzystano technologie HTTPS i SSL. Transmisja jest szyfrowana przy użyciu klucza 128-bitowego. Przed uruchomieniem usług bankowości internetowej wykonano audyt bezpieczeństwa.

Poza rynek niemiecki

Polska jest pierwszym krajem, poza Niemcami, w którym grupa Volkswagen oferuje usługi bankowości bezpośredniej. W Niemczech Volkswagen Bank Direct ma ok. 400 tys. klientów. W Polsce bank zamierza w ciągu 5 lat pozyskać co najmniej 50 tys. klientów.


TOP 200