Migracja ostatniej szansy

Zapewniając ścieżkę bezpośredniej migracji z Windows NT Server 4.0 do .Net Server, Microsoft sugeruje użytkownikom: macie ostatnią szansę, by proces ten przeprowadzić w miarę bezboleśnie. Przekonanie klientów do migracji do usług katalogowych Active Directory jest dla Microsoftu zadaniem równie trudnym, jak niegdyś dla Novella zachęcenie użytkowników NetWare 3.x do korzystania z kolejnych wersji z NDS.

Zapewniając ścieżkę bezpośredniej migracji z Windows NT Server 4.0 do .Net Server, Microsoft sugeruje użytkownikom: macie ostatnią szansę, by proces ten przeprowadzić w miarę bezboleśnie. Przekonanie klientów do migracji do usług katalogowych Active Directory jest dla Microsoftu zadaniem równie trudnym, jak niegdyś dla Novella zachęcenie użytkowników NetWare 3.x do korzystania z kolejnych wersji z NDS.

tryby pracy lasów Active Directory w Windows .Net

tryby pracy lasów Active Directory w Windows .Net

System określany nazwą Windows .Net Server 2003 (Microsoft zdecydował się dodać rok do nazwy produktu) znajduje się już w fazie tes-tów Release Candidate 1. Każdy administrator może zamówić tę wersję do testów w ramach programu Customer Preview Program. I warto to uczynić, nowy system jest bowiem długo oczekiwaną i bardzo istotną aktualizacją Windows 2000 Server. Jest wyposażony w drugą generację usług katalogowych Active Directory - bogatszą funkcjonalnie i znoszącą ograniczenia tych usług znanych z Windows 2000.

W pakiecie z Windows .Net Server (tzn. wszystkimi wersjami serwera Windows .Net: Standard Server, Enterprise Server i Datacenter Server) Microsoft udostępni narzędzia wspomagające proces uaktualniania serwerów zarówno z Windows 2000, jak i Windows NT Server 4.0 do najnowszej wersji systemu. Faktem jest bowiem, że wiele domen Windows wykorzystywanych na świecie jest oparta jeszcze na kontrolerach domenowych Windows NT Server 4.0. Microsoft boryka się z podobnym problemem, jak Novell, który po wprowadzeniu NetWare 4.x - gruntownie modyfikującego system usług katalogowych, z wykorzystaniem których pracuje system operacyjny - długo musiał przekonywać użytkowników i nadal musi do migracji do NDS. W wielu firmach przeprowadzono już migrację domen do Active Directory, pracuje nadal w trybie mixed nie umożliwiającym pełnego wykorzystania nowych usług katalogowych Microsoftu, ale pozwalającym na bezproblemową współpracę serwerów Windows NT 4.0 i Windows 2000.

Sytuacja skomplikuje się wraz z wprowadzeniem Windows .Net Server. Wtedy bowiem pojawią się kolejne, nowe tryby pracy domen i grupujących je lasów Active Directory. Tylko właściwe zaplanowanie migracji zagwarantuje, że firma odniesie korzyści z aktualizacji systemu na serwerach do Windows .Net Server. Błędy mogą się zemścić, a o pomyłki nie jest trudno - szczególnie w przypadku, gdy migracja do Windows .Net Server jest przeprowadzana bezpośrednio z Windows NT Server 4.0, korzystającego ze starych mechanizmów domenowych i mechanizmów replikacji.

Wiele poziomów funkcjonalnych

Windows .Net daje wiele powodów do migracji. Jednym z nich jest wygodny i prosty w obsłudze interfejs pozwalający konfigurować serwer do pełnienia określonych funkcji.

Windows .Net daje wiele powodów do migracji. Jednym z nich jest wygodny i prosty w obsłudze interfejs pozwalający konfigurować serwer do pełnienia określonych funkcji.

Windows 2000 dopuszczał dwa tryby pracy domen opartych na Active Directory. Tryb mixed był stosowany, gdy w jednej domenie pracowały kontrolery domenowe Windows 2000 i Windows NT Server 4.0. Jeśli wszystkie kontrolery domenowe zostały zaktualizowane do Windows 2000, administrator mógł przełączyć domenę w tryb native, umożliwiając wykorzystanie dodatkowych funkcji AD dostępnych tylko w tym trybie pracy. Niestety przełączenie domeny w tryb native jest procesem nieodwracalnym - niemożliwe jest wtedy stosowanie w niej kontrolerów Windows NT lub wycofanie z używania AD (downgrade domeny do katalogów Windows NT 4.0).

Windows .Net Server wprowadza nowy tryb pracy domen i lasów AD nazwany Windows .Net. Podobnie jak w przypadku trybu Windows 2000 native, domenę można przełączyć na Windows .Net dopiero wtedy gdy wszystkie kontrolery domeny są już zaktualizowane do Windows .Net Server. W tym trybie można wykorzystać wszystkie nowe funkcje wprowadzone przez Microsoft do drugiej generacji katalogów aktywnych.

Domeny Windows .Net Server mogą również działać w trybach Windows 2000 mixed i Windows 2000 native, a także w specjalnym trybie stosowanym wyłącznie w przypadku bezpośredniej migracji z Windows NT Server 4.0 nazwanym Windows .Net interim stanowiącym funkcjonalny odpowiednik trybu Windows 2000 mixed - ale bez możliwości stosowania kontrolerów z Windows 2000.

Podobnie jak w Windows 2000, niezależnie jest ustawiany tryb pracy poszczególnych domen i lasu AD, w ramach którego znajdują się te domeny. Obowiązuje przy tym reguła, że tryb lasu AD można podnieść do wyższego poziomu, dopiero wtedy gdy we wszystkich domenach wchodzących w jego skład już podniesiono ten poziom do wyższego, tzn. las można "awansować" do poziomu Windows .Net po uprzednim uaktywnieniu tego trybu pracy na wszystkich objętych nim domenach.


TOP 200