Migracja na starszą wersję

PBK, po połączeniu, będzie korzystać z wersji systemu Profile działającej w banku BPH.

PBK, po połączeniu, będzie korzystać z wersji systemu Profile działającej w banku BPH.

Kierownictwo Powszechnego Banku Kredytowego SA z Warszawy i Banku Przemysłowo-Handlowego SA z Krakowa podjęło decyzję o wyborze systemu informatycznego dla nowego banku, który powstanie po fuzji. Wspólna platforma informatyczna będzie się opierać na rozwiązaniach istniejących w BPH.

Różne wersje, różne potrzeby

Oba banki, działając jeszcze niezależnie, wdrożyły scentralizowany system informatyczny Profile amerykańskiej firmy Sanchez Computer. Były to jednak dwie różne wersje: w PBK - Profile 5.3 (wersja graficzna), w BPH - 5.1 (wersja terminalowa). Podczas wdrożeń banki wprowadziły liczne zmiany, które wykluczają współpracę obu systemów i zmusiły kierownictwo łączących się instytucji do wyboru jednego rozwiązania. PBK zakończył trwające pięć lat wdrożenie systemu graficznego Profile zaledwie dwa miesiące temu (pisaliśmy o tym w CW 26/2001).

Wybór padł na rozwiązanie krakowskie, prawdopodobnie dlatego że to BPH formalnie przejmie PBK. Pod koniec 2000 r. doszło do przejęcia przez niemiecki HypoVereinsbank austriackiego Bank Austria Creditanstalt. Banki te są właścicielami odpowiednio: BPH i PBK.

Jednolity system za rok

"Decyzję o wyborze platformy informatycznej podjęto po analizach specjalistów z obu banków i konsultantów zewnętrznych. Głównymi kryteriami, przesądzającymi o wyborze platformy, okazały się: jakość obsługi klientów i dość łatwe przeniesienie tego systemu do wszystkich 600 placówek, które będą działać w ramach nowej struktury" - tłumaczy Józef Wancer, prezes zarządu BPH, który został mianowany prezesem połączonego banku. Fuzja obu banków ma się dokonać do końca 2001 r. Powstanie wówczas trzeci co do wielkości bank w Polsce.

Prace nad ujednoliceniem systemów informatycznych w BPH i PBK rozpoczęły się 1 sierpnia br. Wdrożenie wspólnego systemu informatycznego zakończy się w drugiej połowie przyszłego roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200