Migracja do środowiska wirtualnego

Większość wdrożeń wirtualizacji wymaga nowego sprzętu głównie dlatego, że hiperwizory potrzebują nowych procesorów wspierających wirtualizację. Dlatego odpowiednim uzasadnieniem do wdrożenia rozwiązań wirtualizacyjnych może być potrzeba uzupełnienia istniejącej infrastruktury serwerów lub konieczność wymiany sprzętu.

Większa efektywność nowszych serwerów będzie dobrym argumentem za wirtualizacją. Należy rozpocząć od wyliczenia zapotrzebowania na energię i wydajność chłodzenia istniejącej infrastruktury. Następnie te same wyliczenia wykonać dla nowego sprzętu. Przy tym trzeba uwzględnić fakt, że do obsługi takiego samego obciążenia używanych będzie mniej serwerów fizycznych.

Niestety, określenie, ile serwerów wirtualnych można zmieścić na serwerze fizycznym, nie można powierzyć naukom ścisłym. Są jednak narzędzia, które mogą w tym pomóc. Niektóre narzędzia konsolidacji serwerów pozwalają na wprowadzenie modelu istniejącego i planowanego sprzętu oraz monitorowanie istniejącej infrastruktury przez pewien okres. Po uzyskaniu danych z takiego monitoringu, można oszacować liczbę i typy potrzebnych hostów wirtualizacji oraz oczekiwany stosunek serwerów wirtualnych do fizycznych. Narzędzia tego typu mogą nawet wyliczać spodziewane zużycie energii i konieczną wydajność chłodzenia dla nowej infrastruktury. Jednak nie należy przeceniać roli takich narzędzi. Ważne jest, aby mieć świadomość tego, że zmniejszenie liczby serwerów fizycznych nie oznacza redukcji serwerów logicznych. Niekoniecznie więc musi prowadzić do zmniejszenia zespołu IT.

Ważnym elementem procesu migracji jest zaplanowanie szkolenia całego zespołu IT. Wirtualizacja istniejącej infrastruktury IT oznacza zmianę strukturalnych podstaw całej platformy przetwarzania. Jest więc istotne, aby administratorzy byli dobrze obeznani z zarządzaniem takiej infrastruktury, kiedy zacznie ona działać, ponieważ wirtualizacja wprowadza ryzyko pewnych zagrożeń, których trzeba unikać.

Jeżeli to możliwe, należy zapewnić szkolenie całego zespołu, zanim w pełni wdroży się wirtualizację. Warto przy tym zwracać uwagę na to, aby szkolenia nie ograniczały się do samego oprogramowania. Uwarunkowania sprzętowe są kluczowe przy wdrażaniu wirtualizacji - od liczby interfejsów Ethernet po wybór CPU, wielkość RAM czy lokalnej pamięci współdzielonej. Jest bardzo ważne, aby administratorzy byli dobrze zorientowani w codziennych operacjach i funkcjach takich elementów, jak interfejsy zarządzające macierzy SAN, Ethernet czy przełączników Fibre Channel. W środowisku zwirtualizowanym pomyłka dotycząca pojedynczego portu na pojedynczym serwerze może dotknąć wszystkie serwery wirtualne pracujące na tym hoście.

Bardzo łatwo jest przekonać do pomysłu wirtualizacji - wizja lepszego wykorzystania istniejącego sprzętu jest porywająca! Jednakże, warto pamiętać, że realne korzyści z wirtualizacji, tak jak z zastosowania każdej innej techniki, pojawiają się zazwyczaj z upływem czasu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200