Mierzalne efekty wdrażania aplikacji biznesowych

Podczas konferencji „Dynamics dla Biznesu” prelegenci reprezentujący szeroki przekrój branż i wielkości organizacji na własnych przykładach udowodnią, że efekty inwestycji w aplikacje biznesowe da się zmierzyć i policzyć.

Podstawową kwestią z punktu widzenia profesjonalnego menedżera jest jasne zdefiniowanie celu biznesowego podejmowanych działań. W przypadku inwestycji w aplikacje biznesowe oznacza to znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu planowane wdrożenie odpowie na potrzeby organizacji oraz czy da się realnie zmierzyć jego efekty.

Biznes zdaje sobie sprawę, że dla zachowania przewag konkurencyjnych musi szybko reagować na działania konkurentów i potrzeby klientów. Przesłanki te wymuszają na przedsiębiorcach optymalizowanie procesów biznesowych oraz błyskawiczne dostosowywanie się do zmian na rynku. Najprostszą drogą do skokowego wzrostu wydajności jest wdrożenie właściwie dobranych, elastycznych narzędzi informatycznych, automatyzujących i systematyzujących pracę kluczowych procesów biznesowych.

Zobacz również:

  • Komunikacja konwersacyjna dostępna dla każdego
  • Jak system ERP może usprawnić i zautomatyzować pracę w firmach świadczących usługi

Wzrost wydajności procesów biznesowych

Dobrze skrojone aplikacje biznesowe pozwalają zoptymalizować procesy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, skoordynować i zautomatyzować procesy sprzedaży, produkcji i logistyki, zarządzanie gospodarką magazynową, obiegiem dokumentów i raportów, zarządzanie kadrami czy analizę strumieni danych.

Poszerzający się wachlarz sposobów finansowania i wdrażania aplikacji biznesowych otwiera możliwości inwestowania w takie rozwiązania małym i średnim firmom, dużym z kolei ułatwia ich integrację z już posiadaną infrastrukturą IT oraz precyzyjną kontrolę kosztów.

Efekty można zmierzyć

Biznesowe efekty wdrożenia aplikacji biznesowych da się zmierzyć. Jak? Organizatorzy bezpłatnej konferencji „Dynamics dla Biznesu” zapewniają szereg studiów przypadku, podczas których doświadczeni menedżerowie opowiedzą o realizowanych przez siebie projektach związanych z aplikacjami biznesowymi. Paneliści przedstawią także sposoby mierzenia efektów przeprowadzonych inwestycji zarówno pod kątem optymalizacji funkcjonowania organizacji, jak i twardych korzyści finansowych.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję poznać „od kuchni” specyfikę wdrażania aplikacji biznesowych między innymi w branżach: przetwórstwa rolno-spożywczego (Cargill, Perła Browary Lubelskie SA), sektora motoryzacyjnego (Inter Cars, INCO), kosmetycznego (Dax Cosmetics) czy branży przemysłowej (Plast-Box).

Spotkanie będzie okazją do wzbogacenia swojej wiedzy na temat najnowszych rozwiązań Dynamics, wymiany doświadczeń z ekspertami, partnerami i klientami Microsoft Dynamics oraz zapoznania się z przykładami wdrożeń zrealizowanych w różnej wielkości firmach” – mówi Paweł Jędrusik, dyrektor Działu Microsoft Dynamics w polskim oddziale firmy Microsoft.

Aplikacje biznesowe w praktyce

„Dynamics dla Biznesu” to wydarzenie skierowane do przedstawicieli firm wywodzących się z kluczowych sektorów gospodarki, niezależnie od wielkości ich organizacji.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję poznać praktyczne aspekty wdrażania aplikacji biznesowych; swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele wielu firm, takich jak:

  • Perła Browary Lubelskie SA,
  • Cargill Poland,
  • Dax Cosmetics,
  • Plast-Box,
  • INCO SA,
  • Inter Cars,
  • FOTA SA,
  • Garo.

Nowoczesne aplikacje biznesowe nie mogą pomijać aktualnych trendów technologicznych czy – podejmując temat z innej perspektywy – sposobów ich wykorzystania przez użytkowników. Niemal 3/4 pracowników (72%) polskich przedsiębiorstw wskazuje, że z perspektywy efektywności pracy rozwiązania mobilne są coraz istotniejsze. Dlatego podczas konferencji Microsoftu „nie zabraknie też dyskusji na temat najnowszych trendów technologicznych związanych z chmurą, nowoczesną analityką biznesową i mobilnością” – kontynuuje Paweł Jędrusik.

Dla kogo?

Konferencja „Dynamics dla Biznesu” jest adresowana do przedstawicieli małego, średniego i dużego biznesu, a także menedżerów IT zainteresowanych technicznymi i organizacyjnymi aspektami wdrażania aplikacji biznesowych. To spotkanie adresowane do „wszystkich, dla których biznes i technologia idą ze sobą w parze" – podsumowuje Paweł Jędrusik.

---

Konferencja Microsoft „Dynamics dla Biznesu” odbędzie się 12–13 maja 2015 r. w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.dynamicsdlabiznesu.pl

Computerworld objął wydarzenie patronatem medialnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200