"Miękka" akceleracja aplikacji

Od lat jedynym rozwiązaniem optymalizacji WAN były urządzenia fizyczne wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (appliance). Jednak od niedawna technologie optymalizacji WAN i przyspieszania aplikacji zaczęły korzystać z technologii wirtualizacji, dając początek urządzeniom wirtualnym, które zapewniają wykonywanie tych funkcji w sposób bardziej elastyczny.

Dla przedsiębiorstw poszukujących możliwości obniżki kosztów infrastruktury IT z pomocą wirtualizacji, elastyczne urządzenia wirtualne do optymalizacji WAN i przyspieszania aplikacji mogą być receptą na sukces - różnica kosztów pomiędzy urządzeniem fizycznym i wirtualnym może być łatwo wyliczona.

Na rynku pojawiły się produkty sprzętowe wykorzystujące technologie wirtualizacji, ale czy rzeczywiście korzystają one z zalet wirtualizacji czy tylko wykorzystują marketingowy szum związany z wirtualizacją?

Prawdziwe urządzenie wirtualne jest po prostu oprogramowaniem pracującym na platformie hypervisora, które może być wyposażane i skalowane w zależności od dostępnych zasobów systemowych środowiska maszyny wirtualnej. Ponadto każde urządzenie wirtualne musi być zarządzane, kontrolowane i wdrażane, za pośrednictwem narzędzi zarządzania VM, jako integralny komponent środowiska wirtualnego.

Rozwiązania sprzętowe do optymalizacji WAN i akceleracji aplikacji zazwyczaj mają pewne możliwości wirtualizacji, zapewniające ograniczone sesje wirtualizacji w ramach standardowego systemu operacyjnego urządzenia. Takie urządzenia nie wykorzystują pełnego hypervisora, głównie z tego powodu, że z założenia wymagają one pełnej kontroli nad zasobami systemowymi (CPU, RAM, pamięć masowa), dając ograniczone możliwości innym aplikacjom.

Urządzenie fizyczne, zasobnik wirtualizacji i każda aplikacja pracująca w takim zasobniku, są wyłączone z systemu zarządzania wirtualizacją. Bez wsparcia pełnego hypervisora, urządzenie fizyczne nie może wykorzystać w pełni zalet skalowalności, elastyczności i możliwości zarządzania zapewniane przez wirtualizację.

Obecnie jednak optymalizacja WAN i przyspieszanie aplikacji mogą być realizowane za pośrednictwem programowych urządzeń wirtualnych. Takie narzędzia mogą zapewnić te same korzyści - kompresji danych, buforowania i deduplikacji ruchu - oraz dodatkową możliwość zarządzania tymi procesami przez środowisko wirtualne.

Podstawowe zalety "miękkiej" implementacji funkcji optymalizacji WAN i akceleracji aplikacji można ująć w następujących punktach: elastyczność w zakresie możliwości pracy na platformach standardowych serwerów i hypervisorów; pełne wykorzystanie możliwości wirtualizacji; wydajność i skalowalność - wirtualne obrazy urządzeń mogą być wdrażane za pośrednictwem centralnego systemu zarządzania VM w zależności od potrzeb; centralne wdrażanie i zarządzanie oraz niższe koszty posiadania (TCO).

Dla przedsiębiorstw poszukujących możliwości obniżki kosztów infrastruktury IT z pomocą wirtualizacji, elastyczne urządzenia wirtualne do optymalizacji WAN i przyspieszania aplikacji mogą być receptą na sukces - różnica kosztów pomiędzy urządzeniem fizycznym i wirtualnym może być łatwo wyliczona.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200