Miejskie rachunki

Samorządowe finanse to domena lokalnych dostawców rozwiązań IT. I mimo że wiele urzędów korzysta z produktów sięgających korzeniami początku lat 90., to największe firmy interesują się tym segmentem rynku w niewielkim stopniu.

Miejskie rachunki
W dziedzinie zarządzania finansami publicznymi, w wielu samorządach w naszym kraju rozwiązania wielkich korporacji wciąż ustępują miejsca produktom małych, lokalnych przedsiębiorstw. Na przykład Urząd Miejski w Gdańsku (tak jak i ponad 30 innych jednostek samorządowych) od blisko 17 lat korzysta ze Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO, wyprodukowanego przez gdańską firmę o tej samej nazwie. Dziesięć lat temu system zaczęto uzupełniać o moduły związane bezpośrednio z zarządzaniem finansami miasta, w tym: Planowanie Budżetu, Wydatki Budżetowe, Dochody Budżetowe oraz Generalny Rejestr Umów.

Mimo niemłodego wieku, system wydaje się idealnie odpowiadać na potrzeby władz miasta i osób odpowiedzialnych za jego finanse.

"Pozwala on nam na sprawne przeprowadzanie procedur planistycznych, z wykorzystaniem danych wprowadzanych

przez komórki organizacyjne urzędu oraz samodzielne jednostki" - wyjaśnia Edyta Tombarkiewicz z biura prasowego gdańskiego urzędu. System umożliwia też uzyskanie pełnej informacji o poszczególnych jednostkach realizujących budżet, według stanu na dowolny dzień roku. Kolejne, istotne funkcje, to możliwość przeprowadzenia potrzebnych analiz oraz bieżąca kontrola zrealizowanych wpływów budżetowych i wydatków. Pozwala to na analizę w czasie rzeczywistym trafności przyjmowanych założeń finansowych oraz - jeśli sytuacja tego wymaga - szybką korektę planu.

Wieloletnie przywiązanie władz Gdańska do jednego systemu wiąże się również z tą zaletą, że umożliwia szybkie i sprawne porównanie danych historycznych z dłuższego okresu. Nie bez znaczenia jest też przyzwyczajenie pracowników magistratu do jego obsługi, co w efekcie przekłada się na sprawniejszą i bardziej wydajną pracę.

Także na drugim końcu Polski, w Rybniku, samorząd jest od 15 lat wierny regionalnemu dostawcy rozwiązań IT. W tamtejszym Urzędzie Miasta funkcjonuje pakiet Ratusz firmy REKORD Systemy Informatyczne z Bielska-Białej, który zastąpił wcześniej istniejące, elementarne rozwiązania, oparte jeszcze na wzajemnie niekompatybilnych programach, działających w środowisku DOS.

Początki tej współpracy wynikają z dość oczywistego faktu: w tamtych czasach niewiele było na rynku systemów dedykowanych bezpośrednio jednostkom samorządu. "Wspomniana firma specjalizowała się w tego typu systemach i miała doświadczenie w zakresie ich wdrażania" - wspomina Grażyna Dudzik, naczelnik Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Rybnika. Później zadziałała już po prostu dobra współpraca przy wdrażaniu kolejnych wersji oprogramowania. Urzędnicy jasno formułowali swoje oczekiwania, z kolei firmowi informatycy sprawnie reagowali na pojawiające się stale nowe wyzwania: przygotowywali kolejne wersje, uwzględniające zarówno zmiany w prawie, oczekiwania użytkowników, jak i szybko zmieniające się technologie informatyczne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200