Miejskie kontrasty

Wśród największych miast Polski rzuca się w oczy niepokojący rozdźwięk między samorządami chcącymi inwestować w IT a tymi, które drastycznie tną koszty.

Wśród największych miast Polski rzuca się w oczy niepokojący rozdźwięk między samorządami chcącymi inwestować w IT a tymi, które drastycznie tną koszty.

Wrocław wyda w 2004 r. 13,5 mln zł na informatyzację, co stanowi 0,77% całości budżetu miasta. To bezsprzecznie największy budżet działu IT w samorządzie w Polsce. Tuż za nim plasuje się Łódź, która po kilku latach zastoju znowu inwestuje w IT. Prawie 9,5 mln zł (0,56% budżetu) robi wrażenie, zwłaszcza że większość (aż 8,9 mln zł) jest przeznaczona na inwestycje (0,52%). Trzecim miastem pod względem wydatków na IT jest Poznań, w którym zaplanowano 6,5 mln zł (0,50%). Spoza dziesiątki największych miast pod względem liczby mieszkańców na uwagę zasługują plany informatyzacji Urzędu Miejskiego w Częstochowie (13. miasto w Polsce). W latach 2004-2006 tamtejsi samorządowcy chcą wydać 4,5 mln zł, z czego prawie połowę w 2004 r. (2,1 mln zł).

Wielką niewiadomą jest budżet na inwestycje informatyczne w Warszawie. Cały budżet stolicy jest projektowany na poziomie 6 mld zł (ponad 3 razy większy od budżetu Poznania). Ale ile z tego przypadnie na informatykę, dowiemy się tak naprawdę po przyjęciu uchwały budżetowej przez Radę Miasta, co nastąpi nie wcześniej niż pod koniec marca 2004 r. Potrzeby stołecznego magistratu w dziedzinie informatyzacji są jednak na tyle duże, że firmy działające w sektorze publicznym liczą tutaj na duże kontrakty. Od dawna mówi się, że Warszawa chciałaby nabyć system finansowo-księgowy klasy ERP. To nie koniec. Przed Jerzym Wartałowiczem, naczelnikiem Wydziału Informatyki Strategicznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, stoi inne, równie ważne zadanie: jak współdziałać z referatami informatyki w poszczególnych urzędach dzielnicowych oraz czy i kiedy powinno nastąpić ich połączenie w jeden, silny pion IT.

Szczecin ma do wydania w 2004 r. 1,36 mln zł, z czego prawie połowę na inwestycje. Urząd Miejski w Szczecinie to prężny ośrodek przodujący we wdrażaniu ambitnych projektów informatycznych. Ostatnio w Szczecinie doszło jednak do nieoczekiwanej zmiany miejsc. Dyrektorem Wydziału Informatyki przestał być Marek Dymek, po którym obowiązki przejął jego zastępca Roman Konieczny. Natomiast Marek Dymek został wicedyrektorem departamentu.

Zielona Góra (36. miejsce pod względem liczby mieszkańców) od dwóch lat regularnie wydaje na inwestycje IT 0,37% swojego budżetu, co stanowi ok. 800 tys. zł. Nieco więcej kosztuje miasto utrzymanie infrastruktury IT, bo ponad milion złotych. Bydgoszcz ma na rozwój 300 tys. zł. Mimo wszystko pieniądze na informatykę w samorządzie nie szokują. Gdyby zsumować budżety IT pierwszej piętnastki miast, to łączna kwota stanowiłaby nieco ponad 50 mln zł. Tyle zaś wynosi budżet jednego z departamentów Telekomunikacji Polskiej.

ŁÓDŹ

Dr Jan Maciej Czajkowski, pełnomocnik prezydenta Miasta Łodzi ds. informatyzacji, zaplanował na 2004 r. zakończenie prac wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego. W Łodzi będzie też konieczna wymiana centralnego serwera baz danych. Niezbędna stanie się także wymiana ok. 15% najbardziej technicznie zdekapitalizowanych komputerów.

Urząd Miasta Łodzi rozpocznie również prace nad wdrożeniem podpisu elektronicznego i elektronicznego obiegu dokumentów. Ma też nastąpić połączenie online baz ewidencji nieruchomości z systemami podatków od nieruchomości. Dojdą także nowe warstwy informacyjne w serwisie "GIS obywatelski". Pewnego rodzaju novum w łódzkim urzędzie będą: informatyzacja zarządzania zasobem budynków i lokali oraz rozpoczęcie komputeryzacji Urzędu Stanu Cywilnego.

WROCŁAW

Strategię informatyzacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przedstawiliśmy jesienią w artykule Wrocławskie ambicje (CW 40/2003). Plany nadal są ambitne, chociaż opóźniają się przetargi. "Kontynuujemy założony plan z obsunięciem sześciomiesięcznym" - wyjaśnia Rafał Hanys, dyrektor Wydziału Informatyki wrocławskiego Urzędu Miejskiego.

Pod koniec 2003 r. Wrocław prowadził kilka dużych przetargów.

Dwa z nich - na urządzenia sieciowe Cisco Systems (2,6 mln zł) i serwery (600 tys. zł) - są już realizowane. Zakup sprzętu PC (1,1 mln zł) trafił do arbitrażu, a w przetargu na 800 licencji Lotus Notes (400 tys. zł) zakończył się właśnie arbitraż. Postępowanie na zakup modułu HR (300 tys. zł) zostało unieważnione z powodu braku ofert. Niespotykana skala zakupów we wrocławskim urzędzie nie powinna dziwić. Miasto wiele lat oszczędzało na IT, teraz musi nadrabiać zaległości.

POZNAŃ

Miejskie kontrasty

Wydatki na informatykę Urzędów Miejskich w Gdańsku, Katowicach i Łodzi (w zł)

Ciekawie prezentują się informatyczne plany Poznania. "Rozpoczynamy realizację projektu e-Poznań" - opowiada Andrzej Piechowiak, dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Poznania. Został on podzielony na cztery etapy: budowę archiwum dokumentów elektronicznych; wdrożenie e-podpisu w kontaktach urząd - obywatel lub podmiot gospodarczy; budowę portalu miejskiego umożliwiającego realizację usług administracyjno-biznesowych i podjęcie działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Poznań będzie również stać na zbudowanie infrastruktury sprzętowej i programowej oraz przetestowanie jej na reprezentatywnej liczbie danych. Wszystko w ramach pierwszego etapu projektu e-Poznań. Zostaną także przeprowadzone pilotażowe działania w zakresie pozostałych trzech etapów. "Mam wrażenie, że nasz projekt w dużym stopniu będzie uzależniony od jakości stanowionego prawa, a nie posiadanych pieniędzy. Jest wiele negatywnych przykładów złych ustaw, np. mało precyzyjna Ustawa o informacji publicznej, niedoskonała Ustawa o e-podpisie, kontrowersyjny projekt Ustawy o informatyzacji, czy wreszcie brak ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym" - wyjaśnia Andrzej Piechowiak.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200