Miejskie klimaty

12 największych polskich miast z Unii Metropolii Polskich, zamierza przeznaczyć na inwestycje teleinformatyczne ok. 30 mln zł. Mając do wyboru - czekać na mityczne projekty z Planu Informatyzacji Państwa czy pozyskiwać kontrakty w samorządach - zdecydowanie rekomendujemy to drugie.

Miejskie klimaty

Wydatki na ITC największych miast (w tys. zł)

Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, obieg dokumentów, sieci szerokopasmowe, usługi społeczeństwa informacyjnego, integracja ewidencji ludności - to przykłady projektów, które zamierzają zrealizować w tym roku największe polskie miasta. Informacje o planach na ten rok uzyskaliśmy prześledziwszy uchwały budżetowe, ale również przepytawszy szefów IT w tych metropoliach. Niestety, nie wszystkie uchwały budżetowe precyzyjnie wskazują wydatki bieżące i inwestycyjne w tym zakresie. W samorządach zmienia się paradygmat zarządzania nakładami na IT - dysponentem środków przestaje być wyłącznie wydział czy departament IT. Coraz częściej pieniądze na te przedsięwzięcia alokują bezpośrednio działy merytoryczne, co jest zgodne z coraz popularniejszą w samorządach metodyką ITIL. Oto co się dzieje w naszych metropoliach.

Białystok

W strukturze tamtejszego Urzędu Miasta odnajdujemy Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu. Niestety, kwota jaką dysponuje to ciało należy chyba do najniższych w Polsce. Radni miejscy przeznaczyli nań raptem 209,4 tys. zł.

Bydgoszcz

Nasz Lider Informatyki 2006 zasmucił nas, udostępniając uchwałę budżetową z zeskanowanego dokumentu. Niby drobnostka, ale utrudnia rozeznanie się w stanie miejskiej kasy. Odnaleźliśmy tam informację, że Bydgoszcz planuje budowę zintegrowanego miejskiego systemu IT oszacowanego na 2 mln zł. Po ubiegłorocznym sukcesie, jakim niewątpliwie było wdrożenie cyfrowego systemu łączności, szykuje się nowe, interesujące zadanie dla tamtejszego Wydziału Informatyki.

Gdańsk

Wieloletnie inwestycje w systemy teleinformatyczne dawno się już miastu zwróciły. Teraz, mając w ręku środki m.in. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Gdańsk stać na utworzenie centrum szkoleń z zakresu IT i telekomunikacji. Przeznaczono nań 75 tys. zł. W perspektywie Centrum może przynieść miastu spore profity.

Katowice

W ocenie Jerzego Borysa, naczelnika Wydziału Informatyki, za najciekawsze ubiegłoroczne osiągnięcia należy uznać rozbudowę kanałów zgłaszania zdarzeń w Centrum Powiadamiania Ratunkowego poprzez umożliwienie osobom upośledzonym powiadamiania jego pracowników poprzez SMS lub połączenia telefoniczne bez konieczności przeprowadzenia rozmowy.

Dokończono też wdrażanie systemu obiegu dokumentów i jego pełną integrację z wdrażanym systemem SEKAP. W tym przypadku postępuje stopniowe rozszerzanie listy spraw, które będzie można w pełni załatwić przez Internet z wykorzystaniem bezpiecznego lub zaawansowanego e-podpisu. Ale niestety, nie zainstalowano jeszcze elektronicznej skrzynki podawczej i nie połączono systemu Urzędu Miasta Katowic z centrum przetwarzania danych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

W ubiegłym roku planowano rozbudować system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz budowę na terenach hipermarketów sieci zdalnych punktów Biura Obsługi Mieszkańców. W rezultacie udało się przygotować projekt, w trakcie jest opracowywanie studium jego wykonalności.

Udało się za to przeprowadzić wymianę systemu obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, wymianę systemu planowania, księgowości i sprawozdawczości budżetu miasta i rezygnację z dotychczasowego, już przestarzałego, systemu URZĄD. Dodatkowo wdrożono system płatności masowych we wszystkich programach podatkowych i we wszystkich systemach, generujących opłaty dla mieszkańców.

Równie ambitnie wyglądają zadania na 2008 r. Ma zostać opracowana strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Katowicach. Jeśli zostanie podpisana umowa z Zarządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, to rozpocznie się budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej. Zaplanowano też wykonanie nowej ortofotomapy dla całego obszaru miasta.

Kraków

Piotr Malcharek, dyrektor Wydziału Informatyki krakowskiego magistratu na pytanie, jaka inwestycja w 2007 r. okazała się najbardziej pożyteczna dla mieszkańców, odpowiada, że... system internetowej rezerwacji kolejki. Usprawnił on znacznie proces np. wymiany dowodów osobistych. Z rzeczy, które się przeciągną na następne lata, należy wymienić niewątpliwie od dawna zapowiadaną wymianę zintegrowanego systemu zarządzania miastem Ratusz na duży system klasy ERP. Tegoroczny budżet przynosi informację o przeznaczeniu na ten system w latach 2008-2010 7,3 mln zł, z czego na ten rok zaplanowano do wydania 2 mln zł.

Piotr Malcharek przewiduje także wprowadzenie systemu umożliwiającego składanie podań drogą elektroniczną z uwzględnieniem podpisu elektronicznego.

Lublin

W ramach projektu Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców lublinianie planują wdrożenie systemu kolejkowego, zakup i instalację skanerów, zakup licencji elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (eSOD), wdrożenie eSOD, okablowanie budynku wraz z urządzeniami aktywnymi przy ul. Wieniawskiej 14, wyposażenie w sprzęt 110 stanowisk pracy oraz wdrożenie systemu obiegu dokumentów na 574 stanowiskach. Projekt trwa trzeci rok, wydatki na ten to 1,2 mln zł. Ponad 4,1 mln zł planuje się przeznaczyć na budowę ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej, którego celem jest połączenie ze sobą najważniejszych jednostek organizacyjnuych miasta. W planach są również zakupy inwestycyjne na sumę 1,7 mln zł, w większości na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia teleinformatycznego i... samochodów.


TOP 200