Międzynarodowy ubezpieczyciel rozpoczyna współpracę z Rimini Street

„W ramach trwającego programu obniżania współczynnika TCO chcieliśmy zmniejszyć koszty SAP. Nie mieliśmy bowiem w krótko- i średnioterminowych planach jego aktualizacji do najnowszej wersji, czy nawet do S/4HANA. Oszczędności, które osiągnęliśmy dzięki niezależnemu wsparciu przyczyniły się do poprawy rentowności. Rimini Street zmieniło zasady gry”.

Sandra Phillips, Commercial Manager, RSA Insurance Group

Wyzwania

RSA Insurance wykluczyło modernizację posiadanych instancji R/3 i ECC 6 w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Nie zobowiązało się też do przyszłych aktualizacji. Istniejąca technologia była bardzo solidna, więc Sandra Phillips chciała chronić inwestycję RSA. Celem organizacji było bowiem obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) przy jednoczesnym zapewnieniu poprawnego działania i ciągłości biznesowej całego środowiska SAP w celu ograniczenia ryzyka związanego z tą kluczową dla biznesu aplikacją.

Rozwiązanie Rimini Street

RSA doszło do wniosku, że Rimini Street zapewnia równorzędne, o ile nie lepsze, usługi wsparcia, lecz w znacznie niższej cenie. Obsługiwane są personalizacje dokonane przez RSA, a dostosowane do potrzeb aktualizacje podatkowe, prawne i regulacyjne są dostarczane przez Rimini Street. Co więcej, organizacja może nadal otrzymywać poprawki bezpieczeństwa SAP, co jeszcze bardziej zmniejsza ewentualne ryzyko. Jednocześnie korzystając z usług wsparcia świadczonych przez Rimini Street, RSA nie odcina sobie możliwości powrotu do wsparcia SAP w przyszłości, kiedy ulepszona wersja tego systemu będzie w stanie zapewnić realne korzyści biznesowe.

Korzyści dla klienta

Poprawa rentowności: oszczędności na rocznych opłatach za wsparcie zmniejszyły całkowity koszt posiadania systemu SAP. Uwolniono dzięki temu kapitał na inwestycje w ważne inicjatywy biznesowe.

Strategiczna elastyczność: „przejmując stery” RSA może sama określić, kiedy dana aktualizacja przyniesie korzyści firmie. Nie jest zobligowana do przestrzegania planów SAP.

Responsywna usługa: spersonalizowany kod jest profesjonalnie obsługiwany, a pełne, globalne aktualizacje podatkowe, prawne i regulacyjne dostarczane są terminowo.

Profil klienta

RSA Insurance Group plc jest spółką dominującą grupy kapitałowej RSA, której podstawową działalnością są transakcje ubezpieczeń osobistych i komercyjnych.

Branża

Usługi finansowe

Lokalizacja

Siedziba główna znajduje się w Londynie. Trzy globalne oddziały: UK i International, Skandynawia i Kanada.

Przychód

6,3 mld GBP

Pracownicy

13500

Aplikacje

SAP ECC 6 EhP 4; SAP R/3; SAP Payroll

Platformy technologiczne

Baza danych Oracle 8.0, 8.1, 11.2

Rozwiązania Rimini Street

Raport

Transformacja cyfrowa i priorytety wydatków w obszarze IT

Rimini Street, globalny dostawca oprogramowania i wiodący usługodawca zewnętrzny zapewniający usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, sprawdził – przy wsparciu Dimensional Research – jak dyrektorzy finansowi postrzegają transformację cyfrową oraz jak wyglądają ich priorytety w zakresie wydatków na...

Dowiedz się więcej

Raport

Rynek wsparcia zewnętrznego firm trzecich przechodzi do głównego nurtu

Third-party support (niezależne wsparcie techniczne) definiowane jest jako wsparcie dla aplikacji korporacyjnych, które normalnie byłoby świadczone przez dostawcę danego oprogramowania w ramach umowy licencyjnej na oprogramowanie. Często tak jednak nie jest, dlatego powstaje coraz więcej firm oferujących third-party support. Rynek...

Dowiedz się więcej

e-book

Sprawdzone korzyści po wdrożeniu third-party support

Kiedy przejdziemy na third-party support dla oprogramowania, zyskujemy wiele korzyści. Jak podaje Rimini Street, koszty utrzymania oprogramowania mogą zmaleć nawet o 90%, przy jednoczesnym korzystaniu z wyższego poziomu samej obsługi związanej ze wsparciem technicznym.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej.

Zapraszamy do rozmowy.

Kontakt