Międzynarodowy roaming Wi-Fi na targach Cebit

Goście odwiedzający tegoroczne targi Cebit (marzec, Hanower) będą mogli skorzystać z nowej usługi, jaką jest roaming oparty na bezprzewodowych sieciach LAN (WLAN). Twórcą rozwiązania jest T-Systems International (oddział niemieckiego operatora Deutsche Telekom).

Usługa będzie dostępna dla użytkowników, którzy nawiążą wcześniej kontakt z operatorami sieci WLAN podłączonymi do systemu opracowanego przez T-Systems i wykupią od nich stosowny abonament.

Użytkownik komputera obsługującego sieci Wi-Fi, odwiedzający targi Cebit, będzie mógł otworzyć stronę logowania i znaleźć na niej listę zawierającą operatorów sieci WLAN, którzy zdecydowali się świadczyć swoim klientom taką usługę. Wystarczy wtedy kliknąć nazwę dostawcy usługi i następnie wpisać swoje ID oraz hasło.

Zobacz również:

  • Ethernet wiecznie żywy
  • Roaming – tu masz problem

Dotyczy to oczywiście tych użytkowników, którzy sprawdzili wcześniej czy określony dostawca usług WLAN jest podłączony do systemu romaningu opracowanego przez T-System, oraz zapłacili za taką usługę.

T-System informuje, że akcesję do rozwiązania zgłosiło już 45 operatorów sieci WLAN działających w różnych krajach. Osoby odwiedzające targi, które nie mają dostępu do usługi, mogą z niej skorzystać kupując na miejscu od organizatora targów (Deutsche Messe AG) karty typu "prepaid". Godzina korzystania z usługi kosztuje 10 euro, cztery godziny 35 euro, a 10 godzin 85 euro.

Sieć WLAN zainstalowana na terenie targów (ponad 200 punktów dostępu) wspiera standard 802.11b (11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz). Usługa nie jest dostępna na zewnątrz budynków, w budynku Hall 10 oraz w miejscach zlokalizowanych blisko bramek wstępu na targi.


TOP 200