Międzynarodowa sieć WiMAX

Na rynku telekomunikacyjnym pojawiła się nowa organizacja...

Na rynku telekomunikacyjnym pojawiła się nowa organizacja...

Na rynku telekomunikacyjnym pojawiła się nowa organizacja WiSOA - WiMax Spectrum Owners Alliance (http://www.wisoa.com ), skupiająca firmy, które wykupiły prawa do korzystania z licencjonowanego pasma radiowego WiMAX i planują wprowadzenie usług wykorzystujących tę technologię. Członkami założycielami WiSOA są: Unwired Australia, Network Plus Mauritius, UK Broadband, Irish Broadband, Austar Australia/Liberty Media, Telecom New Zealand, WiMAX Telecom Group, Enertel i Woosh Telecom.Jednym z podstawowych zadań organizacji jest przygotowanie pierwszego międzynarodowego porozumienia dotyczącego roamingu, które ma zostać podpisane w grudniu br. Porozumienie to ma dotyczyć wszystkich usług świadczonych w sieciach WiMAX i wszystkich częstotliwości (w licencjonowanych pasmach 2,3-2,5 GHz i 3,4-3,6 GHz), tworząc podstawę do budowy globalnej sieci WiMAX. WiSOA będzie współpracować i uzupełniać działania otwartej organizacji WiMax Forum.


TOP 200