Między szóstą a siódmą kategorią

Okablowanie miedziane umożliwia dostęp do szerokopasmowych usług multimedialnych, oferowanych przez różnorodne sieci (głosowe, pakietowe, telewizyjne, mobilne i stacjonarne), których działanie jest oparte głównie na protokołach internetowych IP. Szybkość przesyłania danych w kablach miedzianych zwiększała się w lokalnych torach miedzianych, osiągając kolejno 10 Mb/s, 100 Mb/s i 1000 Mb/s, a od niedawna 10 Gb/s.

Okablowanie miedziane umożliwia dostęp do szerokopasmowych usług multimedialnych, oferowanych przez różnorodne sieci (głosowe, pakietowe, telewizyjne, mobilne i stacjonarne), których działanie jest oparte głównie na protokołach internetowych IP. Szybkość przesyłania danych w kablach miedzianych zwiększała się w lokalnych torach miedzianych, osiągając kolejno 10 Mb/s, 100 Mb/s i 1000 Mb/s, a od niedawna 10 Gb/s.

Wymagania odnośnie do szybkości transmisji w sieciach rosną dziesięciokrotnie co 5 lat (podwajają się co 18 miesięcy). Fakt ten istotnie wpływa na rozwój okablowania strukturalnego. Cóż bowiem wart będzie nawet najszybszy komputer, jeśli jego możliwości są blokowane przez źle funkcjonujące okablowanie sieciowe?

Wymiana danych między urządzeniami polega na przesyłaniu bitów informacji w kanale telekomunikacyjnym, przy czym informacja ta musi być kodowana w celu umożliwienia rozpoznania sygnału na drugim końcu kanału. Większa liczba kodowanych bitów oznacza wyższy stopień złożoności kanału i większe problemy z jego prawidłowym rozpoznawaniem po stronie odbiorcy. Górną granicę przepływności ogranicza prawo Shannona, zgodnie z którym maksymalna bezbłędna szybkość transmisji, szerokość pasma i stosunek sygnału do szumu są wzajemnie zależne. Jednym ze sposobów podnoszących przepływność kanałów telekomunikacyjnych jest zwiększanie szerokości pasma poprzez zmianę komponentów okablowania do obsługi aplikacji wyższej klasy.

Konstrukcja kabla 10 Gb/s typu Twinax

Konstrukcja kabla 10 Gb/s typu Twinax

Pierwsze standardy okablowania za pomocą par przewodów miedzianych (EIA/TIA 568, 1991 r.) szybko ustąpiły miejsce udoskonalonym wersjom, preferującym kable: ze skręcanymi parami, ekranowane powierzchniowo, podwójnie ekranowane wraz z modernizacją złączy liniowych RJ45. Pojawiały się kolejne kategorie okablowania. Stosowane przez lata rozwiązania miedziane, początkowo w kategorii 3 (do 16 MHz), a następnie kategorii 5 (100 MHz), przestały być użyteczne dla aplikacji multimedialnych, potrzebujących szerszego pasma przenoszenia. Wymaga to od systemów okablowania strukturalnego spełniania wyższych parametrów technicznych.

Powszechne zapotrzebowanie na przepływność o szybkości 100 Mb/s (Fast Ethernet) w sieciach transmisji danych stało się podstawą wdrażania okablowania budynkowego kat. 5. Potrzeby jednak rosną. Ze względu na aplikację Gigabit Ethernet komponenty kat. 5 zostały zastąpione produktami kat. 5e, natomiast kolejną kat. 6 wprowadzono już z myślą o przyszłych zastosowaniach ATM i szybkościach sięgających 1,2 Gb/s lub 10 Gb/s.

Zatwierdzony w 2002 r. standard kat. 6 (klasa E) wymaga, aby systemy okablowania zapewniały swą sprawność do częstotliwości 200/250 MHz (praca/test). Wprowadzenie miedzianego medium na 4-parowej skrętce przyśpieszyło proces dochodzenia do szybkości 1 Gb/s (1GbE) w okablowaniu strukturalnym, a nawet uzyskanie 10 Gb/s na okablowaniu kat. 6. Obecnie widać jednak, że nie będzie to wystarczająca przepływność do równoczesnego działania wielu przyszłych aplikacji szerokopasmowych czasu rzeczywistego. Będą one potrzebować okablowania kat. 7 (klasa F) - operującego do częstotliwości 600 MHz - czyli umożliwiającego osiąganie przepływności powyżej 10 Gb/s, odpowiedniej do równoczesnej transmisji również sygnałów telewizyjnych.

Miedziane rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED XL

Miedziane rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED XL

Multimedialne aplikacje są obecnie dostępne za pośrednictwem kabla z 4 miedzianymi skrętkami i jednego gniazdka zainstalowanego na ścianie budynku bezpośrednio obok stanowiska pracy. Aby w pełni sprostać tym zadaniom, w okablowaniu strukturalnym wprowadzono ostatnio kilka udoskonaleń, które spełniają lub przekraczają wymagania kat. 6. W miarę rozszerzania się zakresu usług multimedialnych, wymagających szerszego pasma, stosowane i ulepszane okablowanie miedziane będzie stopniowo ustępować rozwiązaniom światłowodowym - o większych możliwościach dystrybucyjnych. Najpierw w dystrybucyjnych sieciach szkieletowych, później coraz bliżej roboczego stanowiska abonenta.

Od niedawna obserwuje się na rynku wprowadzanie komponentów kat. 6 (250 MHz), dzięki którym w torze transmisyjnym można uzyskiwać szybkość 10 Gb/s na dystansie do 100 m. Zweryfikowana postać standardu 10GbE z miedzianym okablowaniem typu Twinax (10Gbase-CX4) ukazała się w lutym br., natomiast pełna akceptacja standardu (10 Gb/s) dla multimediów, opartego na nieekranowanej skrętce miedzianej UTP, ma nastąpić w 2005 r.

Wśród firm oferujących nowe okablowanie kat. 6 jest firma Krone (dystrybutor C&C Partners), której komponenty spełniają wymagania wszystkich kategorii wg norm: ISO/IEC 11801, EN 50173 oraz EIA/TIA 568-B. Obecnie do podstawowych komponentów firmowego okablowania należą moduły stosowane w kat. 5e (1 Gb/s) i 6 (do 10 Gb/s): RJ-K45 HK UTP/STP (kat. 5e) oraz RJ45 KM8 HF UTP/STP (kat. 6). Niedawno firma Krone jako pierwsza dokonała testu aplikacji 10GBase-T w pełnym zakresie długości kanału 100 m na komponentach kat. 6. W Polsce promujemy modularny system okablowania Krone na bazie modułów typu "keystone", który doskonale nadaje się dla naszego rynku. Dzięki dopasowaniu do różnych systemów osprzętu elektroinstalacyjnego możemy zaoferować klientowi odpowiedni PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny = 2xRJ45 + 2 lub 3x230V DATA), zgodny z wyborem klienta - zapewnia Sławomir Wolski, doradca Działu Wsparcia Technicznego C&C Partners z Leszna.


TOP 200