Między szóstą a siódmą kategorią

Są komponenty powyżej szóstej

Wzrost wymagań w okablowaniu strukturalnym objawia się w rygorystycznym egzekwowaniu parametrów, takich jak: PSNEXT, PSACR, ELFEXT, PSEL-FEXT. Ich znaczenie rośnie w miarę przechodzenia do coraz wyższych kategorii, począwszy od okablowania kat. 6 wzwyż. Konieczność opracowania nowych typów kabli została podyktowana szybkim wprowadzeniem w życie rozwiązań wg standardów ATM (622 Mb/s, także 1,2 Gb/s i 2,4 Gb/s) oraz gigabitowych sieci 1GbE i 10GbE, które wymagają zdecydowanie większych szerokości pasma przenoszenia.

Wśród produktów przekraczających bariery kat. 6 jest miedziane okablowanie strukturalne SYSTIMAX SCS firmy Avaya, obejmujące rozwiązania GigaSPEED XL i PowerSUM. Dzięki zachowaniu odpowiedniej konstrukcji kabla i firmowej technologii skrętu przewodów uzyskano redukcję zakłóceń przesłuchu zbliżnego NEXT w całym paśmie transmisyjnym. Przesłuch ten wynosi 6 dB powyżej wymagań określonych w standardzie kat. 6 (przy zastosowaniu rozwiązania GigaSPEED XL7 dla kabli serii 71) lub 7 dB (w rozwiązaniu GigaSPEED XL8 z kablami serii 81) w całym zakresie częstotliwości kanału transmisyjnego. Są to zadowalające parametry do prowadzenia gigabitowych transmisji przez medium miedziane.

Opracowana przez Nexans nowa generacja miedzianych kabli ekranowanych typu FTP (Foiled Twisted Pair) stanowi postęp w rozwoju gigabitowego okablowania dzięki koncepcji podwójnego ekranu w postaci dodatkowej folii zewnętrznej. Tradycyjnie kable foliowane FTP są testowane do częstotliwości 600 MHz, a punkt ACR o wartości 0 dB znajduje się między częstotliwościami 200 i 600 MHz. Nowe kable SSTP (Screened Shielded Twisted Pair), w których każda para kabli (skrętka) posiada ekran w postaci folii, a cały kabel dodatkowo ekran w postaci oplotu - są przystosowane do instalacji okablowania kat. 7. Dla tych wymagań kable SSTP mają dodatni współczynnik ACR o częstotliwości ponad 1 GHz.

Komponenty okablowania firmy Molex

Komponenty okablowania firmy Molex

W kablach ekranowanych z zastosowaniem pojedynczej folii interferencje elektromagnetyczne EMI (Electromagnetic Interference) są największe w miejscu, gdzie folia jest zamykana. Wprowadzenie folii podwójnej rozwiązuje skutecznie problem zakłóceń: interferencje elektromagnetyczne muszą najpierw przeniknąć przez otwarcie w pierwszej folii, a następnie, otaczając wokół kabel, wniknąć w znacznie osłabionej postaci przez otwarcie w drugiej folii ekranującej. Przeprowadzone testy wykazały, że kable z ekranem w postaci podwójnej folii charakteryzują się 10 razy lepszą wartością impedancji przejściowej w porównaniu z tradycyjnymi kablami FTP. Dodatkową korzyścią rozwiązania z podwójną folią w kablach FTP jest łatwość ich instalacji, gdyż podobnie jak w kablach UTP (Unshielded Twisted Pair) przy usuwaniu zewnętrznej izolacji z kabla i uwalnianiu wiązki par kablowych - jest zrywana również pierwsza warstwa folii.

Okablowania wyższych kategorii oferuje również firma Molex Premise Networks, dostarczająca system PowerCat 6 z nowymi modułami DataGate Plus. Razem z kablem kat. 6 spełnia on z nadwyżką wymagane parametry tej kategorii, uzyskując właściwości między 6. a 7. kategorią. System PowerCat 6 obejmuje komponenty paneli krosowych, kabli połączeniowych oraz gniazd abonenckich DataGate Plus. Uzyskanie takich właściwości stało się możliwe dzięki opracowaniu unikalnego złącza szczelinowego IDC (Insulation Displacement Connector): styki złącza mają kształt litery V o elastycznych ramionach, co minimalizuje zmęczenie materiału podczas łączenia żył kabla, wydłużając tym samym okres użytkowania. Specjalnie dobrany kształt obudowy ułatwia proces instalacji, pozwalając na samoistne układanie się żył w odpowiednich szczelinach złącza, a nakładka wzmacniająca całkowicie zabezpiecza żyły kabla przed wyrwaniem bez konieczności stosowania opasek (krawatek) kablowych.

Większa odporność

Z badań przeprowadzonych przed laty przez Cabling Systems wynika, że odporność foliowanych kabli FTP na wzajemne zakłócenia jest o 40 dB wyższa niż w zwykłych nieekranowanych kablach UTP. Oznacza to, że kabel FTP (Foiled Twisted Pair) ma 100 razy mniejszą radiację niż kabel UTP i absorbuje ok. 100 razy mniej zakłóceń z otaczającego środowiska. Jeszcze lepsze wyniki uzyskuje się za pośrednictwem kabli podwójnie ekranowanych S-FTP (Screened FTP), w których każda para jest foliowana oddzielnie, a cały kabel dodatkowo ekranowany oplotem.

Wyposażenie modułu DataGate Plus w przesłonę przeciwpyłową nie tylko chroni wnętrze złącza przed zanieczyszczeniami, ale stanowi jednocześnie wskaźnik prawidłowego podłączenia kabla. Dzieje się tak za sprawą mechanizmu sprężynowego wypychającego przesłonę przy każdym odłączeniu kabla krosowego. Gdy wtyk nie jest prawidłowo podłączony, siła sprężystości tegoż mechanizmu powoduje jego odrzucenie, eliminując tym samym pozorne połączenia nie zapewniające transmisji, lecz utrudniające znalezienie miejsca potencjalnego uszkodzenia. Ruchoma przesłona dzięki specjalnemu ukształtowaniu czyści wszystkie styki gniazda podczas każdego wpięcia/wypięcia kabla krosowego, sprowadzając potencjalne prace konserwatorskie do absolutnego minimum. Długotrwała analiza awarii okablowania wykazała, że najczęstszą przyczyną uszkodzenia dostępnych na rynku rozwiązań jest zniszczenie styków gniazda RJ45 poprzez niekontrolowane wpięcie telefonicznych kabli przyłączeniowych zakończonych wtykiem RJ11. W gniazdach DataGate Plus, dzięki odpowiedniemu doborowi materiału, a także kształtu styków, uzyskano odporność na wpinanie wtyków RJ11.

Instalując okablowanie standardu 10GbE, można również korzystać z rozwiązań firmy AMP w systemie ACO Plus 1,2 GHz. System ten współużytkuje czteroparowy kabel do jednoczesnego transportu danych, głosu, obrazu i aplikacji CATV. Jego istotnym elementem są wymienne złącza krawędziowe, stanowiące zakończenia podwójnie ekranowanego kabla miedzianego PiMF (2 GHz) z możliwością transmisji o szybkości dochodzącej do 14,4 Gb/s.

Do tworzenia okablowania obsługującego sieci 1GbE (miedź) oraz 10GbE (światłowód) firma Cisco Systems dostarcza uniwersalne moduły, które umożliwiają zmianę topologii sieci. Należą do nich nowe moduły Ethernet 1 Gb/s i 10 Gb/s przeznaczone dla przełączników serii Catalyst 6500, a także porty optyczne instalowane w 4-portowym module Ethernet 10 Gb/s. Użytkownik ma wtedy do dyspozycji, zarówno porty standardowej konstrukcji XENPAK, wspierające okablowanie jednomodowe, jak i porty obsługujące włókna wielomodowe: 10GBase-SR (850 nm) i 10GBase-LX4 (1310 nm). W aplikacjach 10GBase-SR można osiągnąć odległość do 70 m, natomiast połączenie 10GBase-LX4 może obsłużyć stacje w odległości do 330 m. Porty optyczne SR i LX (Ethernet 10 Gb/s) pojawiły się na rynku w listopadzie 2003 r., natomiast w marcu 2004 r. Cisco zaimplementowało w przełącznikach Catalyst 6500 moduł, do którego można bezpośrednio podłączać sieci Ethernet 10 Gb/s wykonane na okablowaniu miedzianym.

Co ze skrętką?

Na pytania, czy potrzebne są dalej idące zmiany w technologii miedzianej i czy da się jeszcze coś "wycisnąć" z kabla skrętkowego, nie ma dotąd jednoznacznej odpowiedzi. Zdaniem specjalistów z Krone instalacja okablowania kat.7 jedynie dla telekomunikacji i teleinformatyki (pliki, dane i multimedia) nie będzie mieć uzasadnienia jeszcze przez długi czas, podobnie jak podnoszenie szybkości w okablowaniu powyżej 10 Gb/s.

Badania w tym kierunku są prowadzone, ale czy dojdzie do upowszechnienia wspomnianego rozwiązania, tak jak to miało miejsce w przypadku zastępowania kabla koncentrycznego w sieciach komputerowych kablem skrętkowym, pokaże przyszłość. Ta sytuacja może się zmienić dopiero przy powszechnym korzystaniu z usług szerokopasmowych - zawierających przekazy strumieniowe w czasie rzeczywistym - takich jak wieloprogramowe sygnały TV - twierdzi Sławomir Wolski z C&C Partnes.


TOP 200