Między produkcją a planowaniem

Zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie wywodzą się od oprogramowania ułatwiającego planowanie potrzeb produkcyjnych. Zdecydowana większość z nich nie doczekała się jednak standardowej funkcjonalności, ułatwiającej zarządzanie przebiegiem produkcji. Lukę tę wypełniają systemy klasy MES.

Czynności wykonywane w ERP:

- Prognozowanie

- Zarządzanie kosztami

- Planowanie produkcji

- Specyfikacja produktów

- Zarządzanie zamówieniami

Czynności wykonywane w MES:

- Alokacja i kontrola statusu zasobów

- Harmonogramowanie i podział zadań

- Zbieranie danych operacyjnych

- Zarządzanie zasobami

- Kontrola WIP

- Genealogia produkcji

- Zarządzanie jakością

- Analiza wydajności

- Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Źródło: Apriso

Funkcjonalność zintegrowanych systemów ERP opiera się przede wszystkim na przetwarzaniu danych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oprogramowanie tej klasy staje się tym bardziej skutecznym narzędziem w biznesie, im głębiej sięga w działalność firmy. O ile informacje księgowe lub związane z gospodarką magazynową gromadzić jest relatywnie łatwo, to tylko nieliczne systemy biznesowe pozwalają bliżej przyjrzeć się temu, co rzeczywiście dzieje się na halach produkcyjnych. W przypadku systemów ERP dostępne są raczej funkcjonalności z zakresu harmonogramowania produkcji, planowania potrzebnych zasobów i rozliczania produkcji.

Śledząc produkcję

Rolę sprawnego pośrednika pomiędzy systemem ERP a sterowanymi cyfrowo urządzeniami automatyki przemysłowej oraz obsługującymi je pracownikami pełnią systemy realizacji produkcji MES. Dzięki obustronnej wymianie danych, umożliwiają dostęp do szczegółowych informacji dotyczących marszrut produkcyjnych, procesów realizowanych przez poszczególne maszyny, działań międzyoperacyjnych i wszystkiego, co powinno interesować kadrę zarządzającą od kierownika produkcji wzwyż. Systemy MES mają również pomóc w obniżeniu kosztów produkcji i przyczynić się do poprawy jakości wyrobów. "Ktoś trafnie powiedział, że ERP pozwala zobaczyć jedynie pustynię, MES zaś - każde ziarnko piasku na tej pustyni. Różne możliwości obu systemów wynikają głównie z ich architektury. ERP z definicji przeznaczone jest do planowania działań, a nie do zarządzania i harmonogramowania procesów w czasie rzeczywistym, w czym akurat specjalizują się systemy MES" - mówi Dariusz Kudzia, prezes Apriso Polska. System MES firmy Apriso działa m.in. w zakładach produkcyjnych L'Oreal, British American Tobacco, Saint-Gobain Sekurit i Amcor. Niemal w każdej z tych firm współpracuje z innym systemem ERP.

Funkcjonalność systemów klasy MES jest przykładem postępującej specjalizacji w obrębie systemów biznesowych. Zintegrowana platforma ERP coraz częściej służy za podstawę zarządzania typowymi obszarami działalności biznesowej - finansów, zasobów ludzkich czy prognozowania popytu. Z kolei, procesy będące źródłem przewagi nad konkurencją są oddawane pod kontrolę bardziej specjalizowanych modułów funkcjonalnych. I tak, do zarządzania magazynem, produkcją, logistyką i genealogią produktów w największych zakładach przemysłowych wykorzystywane są właśnie systemy MES. Oprogramowanie tej klasy pozwala na dalej idącą automatyzację harmonogramów i alokacji zasobów oraz procesów związanych z zarządzaniem jakością i utrzymaniem ruchu.


TOP 200