Między frontem a zapleczem

BEA WebLogic

Firma BEA rozpoczęła sprzedaż serwera WebLogic 7 w kwietniu 2002 r. Stanowi on część zintegrowanej platformy WebLogic Platform 7, łączącej ofertę programową BEA, w tym serwer integracyjny, portal i narzędzia programistyczne WebLogic Workshop (do tworzenia serwerowej części aplikacji). W celu polepszenia wydajności serwera na platformie intelowskiej BEA kupiła JRockit - producenta maszyny wirtualnej Java. Zdaniem nowego właściciela najnowsza JRockit 8 zapewnia najlepszą wydajność aplikacji na serwerach z procesorami Intela.

Największe ulepszenia WebLogic 7 wiążą się z bezpieczeństwem. Ramy programowe izolują kod związany z bezpieczeństwem od kodu aplikacji, zapewniając możliwość zmiany programu obsługi bezpieczeństwa bez zmiany kodu aplikacji. Buforowanie danych w komponentach EJB zwalnia programistę od problemów z tworzeniem lokalnych kopii danych i przyśpiesza operacje na bazie danych.

BEA zawarła porozumienia z firmami HP i Sun o dostarczaniu bazowej wersji serwera z systemami operacyjnymi HP-UX 11 i Sun Solaris 9 (mimo iż oferują własne serwery aplikacyjne).

IBM WebSphere

WebSphere to nazwa obszernej serii produktów IBM - serwer aplikacyjny jest jednym z nich. Dostępny od listopada br. WebSphere 5 stanowi kompletną realizację specyfikacji J2EE.

Istotne ulepszenia w tej wersji to zaprojektowana w Javie, wbudowana komunikacja asynchroniczna zarządzana przez kontener aplikacji, komponenty komunikacyjne MDB (Message Driven Beans) i elementy ułatwiające administrowanie serwerem za pośrednictwem JMX. Wbudowane wsparcie XML, SOAP, UDDI i WSDL ma służyć propagowaniu usług Web na platformie WebSphere.

Według IBM serwer aplikacyjny powoli staje się jedynym systemem operacyjnym w sieci Web i coraz ważniejsze są jego właściwości transakcyjne, obsługa procesów pracy i możliwości integracyjne. WebSphere to kluczowy element inicjatywy IBM znanej pod nazwą "przetwarzanie na żądanie".

Oracle OAS 9i

Od września 2002 r. Oracle sprzedaje serwer OAS 9i rel 2.03, przeznaczony do obsługi transakcji w bazach danych (nie tylko Oracle'a). Serwer automatycznie generuje odwzorowanie między obiektami Java a tabelami bazy danych. Obsługuje klastry na trzech poziomach aplikacji, w tym również w serwerze Web. Zapewnia ochronę typu failover - przejmowanie obciążenia nieczynnej instancji serwera. Dla zwiększenia wydajności tworzy lokalne kopie danych (cache). Podobnie jak konkurenci, Oracle wiele wysiłku wkłada w ulepszenie zarządzania serwerami. W następnej wersji (ma być w połowie 2003 r.) w serwer zostanie wbudowana obsługa klastrów sprzętowych.

Sun ONE

Mimo iż Sun jest twórcą Javy, to jednak nieco spóźnił się na starcie wyścigu pt. "serwer aplikacyjny". Powodem były trudności w integracji różnych produktów (NetDynamics, Kiva i Netscape) zakupionych na przestrzeni kilku lat.

Najnowsza wersja serwera Sun ONE 7 jest dostępna od października ub.r.

Podstawowa wersja serwera Sun ONE jest dołączana bezpłatnie do systemu operacyjnego Sun Solaris 9. W wyniku porozumień z BEA i Oracle do Solarisa są również dołączane serwery aplikacyjne tych firm. Rozbudowanych możliwości obsługi klastrów, zarządzania, strojenia i diagnostyki/optymalizacji można oczekiwać w następnej wersji, gdy Sun wykorzysta technologie zakupione wraz z firmą Clustra.

Produkty open source

Analitycy uważają, że na rynku jest miejsce i dla komercyjnych serwerów aplikacyjnych, i open source. Wśród serwerów aplikacyjnych open source liczą się tak naprawdę trzy produkty: Tomcat, JBoss i JOnAS. Popularny do niedawna serwer Enhydra nie jest już oferowany bezpłatnie - firma Lutris sprzedaje go wraz z kodem źródłowym.


TOP 200