Miedziany kokpit

Korporacja KGHM Polska Miedź wprowadziła rozwiązanie informacji zarządczej i analitycznej pozwalające na śledzenie jednostkowych kosztów na każdym etapie produkcji miedzi elektrolitycznej.

Korporacja KGHM Polska Miedź wprowadziła rozwiązanie informacji zarządczej i analitycznej pozwalające na śledzenie jednostkowych kosztów na każdym etapie produkcji miedzi elektrolitycznej.

Zrealizowano tam pierwsze w Polsce wdrożenie tzw. kokpitu zarządzania na podstawie rozwiązania SAP SEM (strategicznego zarządzania organizacją). "Stworzony system informacyjny jest w pełni zintegrowany z systemem transakcyjnym poprzez hurtownię danych" - mówi Małgorzata Wiśniewska, ekspert ds. Business Intelligence w . W ramach całego przedsiębiorstwa zrealizowano jednolite repozytorium danych gromadzące dane z systemu zintegrowanego wykorzystywanego przez różne zakłady wydobywcze i wytwórcze należące do KGHM.

Każdy oddział firmy (3 kopalnie, 3 huty, zakład wzbogacania rud i in.) dzięki temu rozwiązaniu uzyskuje wgląd do swoich kosztów, a co istotne wszyscy pracują na jednym i tym samym systemie (poprzez zdalny dostęp).

Wdrożenie było realizowane przez 30-osobowy zespół. "Specjaliści z SAP odegrali w tym wdrożeniu rolę wiodącą, wykorzystaliśmy również konsultantów z naszej firmy partnerskiej BCC, którzy zdobyli już wcześniej kluczową w tym przypadku wiedzę o działalności KGHM" - dodaje Małgorzata Wiśniewska. Oprócz tego we wdrożeniu istotną rolę ogrywali pracownicy działów merytorycznych (departamenty finansowe) oraz Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji, który w KGHM jest centrum kompetencyjnym - m.in. w obszarze rozwiązań SAP.

Dla dyrektora

Miedziany kokpit

Mieczysław Maksimczyk

Firmy na ogół decydują się na rozwiązania, w których raporty dostępne są za pośrednictwem przeglądarki WWW, natomiast użycie kokpitu zakłada posługiwanie się dość sztywną informacyjną strukturą predefiniowaną. To ostatnie rozwiązanie sprawdza się w przypadku informacji zarządczej, gdzie liczy się przede wszystkim czas dostępu i odczytania kluczowych informacji. "Na świecie kokpity zarządzania to już pewien standard, my zaś pod tym względem dopiero zaczynamy nadrabiać dystans" - mówi Małgorzata Wiśniewska.

Narzędzie obrazuje informacje w postaci graficznej oraz tabelarycznej. Prezentowane są w nim kluczowe dla każdego korzystającego zeń menedżera parametry efektywności. Kokpit zarządzania pozwala na obrazowanie różnego rodzaju alertów (uruchamianych np. w przypadku niezgodności w realizacji planów produkcyjnych ponad zdefiniowany margines). Chodzi o to, by już na pierwszy rzut oka można było uzyskać informacje o tych parametrach, które wymagają działań wyjaśniających lub korygujących (dostępne zestawienia w hurtowni danych umożliwiają prowadzenie wielowymiarowych analiz dla poszczególnych parametrów).

Podstawą bytu KGHM jest wytwarzanie miedzi i srebra w formie zestandaryzowanego produktu. Rynek nie charakteryzuje się zmiennością i nie trzeba dopasowywać produktu do aktualnych potrzeb rynku - cały czas chodzi o produkt o stałych, ściśle określonych parametrach. Liczy się natomiast cena - a więc kluczowe znaczenie dla ekonomicznego powodzenia KGHM ma koszt produkcji na wszystkich jej kolejnych etapach. To przede wszystkim wydobycie, tworzenie konglomeratu i hutnictwo. Podstawowym celem wdrożenia było więc stworzenie lepszych możliwości sprawowania kontroli nad kosztami produkcji, a także nad realizacją planów produkcyjnych. W powiązaniu z danymi o ilości produkcji można precyzyjnie wskazać jednostkowe koszty produkcji.

Miedziany kokpit

Interfejs kokpitu zarządzania dostępny jest również pod przeglądarką WWW - jest to jednak raczej interaktywna aplikacja niż statyczny raport.

Przy wdrożeniu postawiono dwa główne cele - skrócenie czasu obiegu informacji oraz poprawę jej jakości. "W pierwszym przypadku z 14 dni zeszliśmy do 2, w drugim zaś w dużej mierze wyeliminowana została konieczność żmudnego dociekania źródeł błędów" - dodaje Mieczysław Maksimczyk, dyrektor generalny ds. kontrolingu w KGHM. Z systemu korzystają zarówno ci, którzy potrzebują informacji analitycznej (obecnie ok. 70 osób), jak i zarząd firmy. "Z uwagi na charakterystykę naszej działalności te 2 dni to okres optymalny. Zasadniczo nie potrzebujemy rozwiązań typu BAM - Business Activity Monitoring, w których informacja obrazowana jest w czasie rzeczywistym" - twierdzi Mieczysław Maksimczyk.

Dawniej informacja zarządcza o działalności poszczególnych części przedsiębiorstwa była przygotowywana na bazie informacji dostarczanych przez oddziały, które to informacje były konsolidowane przez Biuro Zarządu. Odbywało się to z wykorzystaniem oprogramowania... MS Excel, co oczywiście, zważywszy na skalę działalności KGHM, nie było właściwym rozwiązaniem.

"Nikt nie może powiedzieć, że Excel to złe narzędzie. Trzeba jedynie pamiętać o zakresie jego wykorzystania. Doprowadziliśmy do tego, że jest to jedynie narzędzie podręczne w rękach analityków, natomiast wszystkie dane są gromadzone i pobierane z jednolitej bazy danych" - twierdzi Mieczysław Maksimczyk.

Historia rozwoju

System SAP w KGHM funkcjonuje już od blisko 4 lat. W ub.r. firma renegocjowała zawartą umowę, tak iż uzyskała prawo do korzystania z wszystkich produktów SAP. Do tej pory w systemie zgromadzonych zostało wiele milionów rekordów danych, które po przetransformowaniu do hurtowni danych można poddawać dalszej analizie.

"SAP ma tę cenną cechę, że w przeciwieństwie do wielu innych firm realizowane przez siebie wdrożenia doprowadza do finału. Oczywiście mamy świadomość, że nie jest to tani dostawca, ale w przypadku tego systemu priorytetem była dla nas jakość uzyskanego rozwiązania" - mówi Mieczysław Maksimczyk.

Obecnie trwają prace projektowe nad rozwiązaniami pozwalającymi na lepsze zarządzanie wartością firmy. Chodzi o stworzenie narzędzi umożliwiających bieżący monitoring, jak na tę wartość wpływają poszczególne aspekty działalności KGHM. "Zdecydowaliśmy się na oparcie tworzonego rozwiązania o koncepcję strategicznej karty wyników" - twierdzi Mieczysław Maksimczyk.


TOP 200