Middleware z DCA

Digital Communications Associations, Inc. opracowała nową wersję pakietu QuickApp for Windows 1.1.

Digital Communications Associations, Inc. opracowała nową wersję pakietu QuickApp for Windows 1.1.

Jest to narzędzie dla programistów, dzięki któremu mogą oni budować aplikacje typu klient/serwer z dostępem do danych zmagazynowanych na centralnym komputerze typu mainframe. QuickApp współpracuje z jednej strony z programami Visual C++ Microsoftu i PowerBuilder firmy PowerSoft, które pozwalają na budowę aplikacji klient/serwer, a z drugiej z pakietem IRMA WorkStation for Windows (produkcji również DCA), który umożliwia komunikację z komputerami typu host. Quick App for Windows 1.1 kosztuje 995 USD. Firma DCA rozważa możliwość wejścia ze swoją ofertą na rynek polski.


TOP 200