Microsoft zmieni zasady zarządzania danymi telemetrycznymi

Korporacja zapowiedziała publiczną wersję zapoznawczą nowego mechanizmu obsługującego telemetrię, który został zaprojektowany z myślą o klientach korporacyjnych posiadających komputery Windows 10. Jak sama nazwa na to wskazuje, zmienia on zasady kontrolowania danych diagnostycznych generowanych przez ten system.

Telemetria

Nowy mechanizm powinien zainteresować szczególnie te firmy, które funkcjonują w krajach należących do Unii Europejskiej. Muszą one bowiem przestrzegać bardzo surowych przepisów regulujących kwestie ochrony danych i zapewnienia użytkownikom prywatności zgodnie z dyrektywami zawartymi w rozporządzeniu RODO.

Jeśli chodzi o sposób postępowania z danymi diagnostycznymi zbieranymi przez system Windows 10, które są wysyłane do serwerów firmy Microsoft , europejskie firmy mają obecnie do wyboru dwie opcje. Mogą zgodzić się na to, aby Microsoft miał do nich dostęp i zarządzał nimi (co oznacza iż dane takie mogą być wysyłane poza granicę do innego kraju), albo mogą nie wyrazić na to zgody, co oznacza iż rezygnują z gromadzenia danych diagnostycznych.

Zobacz również:

Tej drugiej opcji w praktyce nikt nie wybiera. Oznacza ona bowiem, że Microsoft nie będzie wtedy w stanie dostarczać komputerom Windows 10 pracującym w takiej firmie, dopasowanych specjalnie dla nich poprawek i innych modyfikacji systemu, którymi standardowo zarządza usługa Windows Update.

Nowy mechanizm obsługi telemetrii pozwala klientom korporacyjnym korzystającym z subskrypcji systemu Windows 10 Enterprise wskazać, że to oni są dysponentami danych diagnostycznych zbieranych przez system. Wybierając taką opcje firma potwierdza, że przejmuje rolę administratora zarządzającego danymi telemetrycznymi, a Microsoft został przez nią upoważniony do ich przetwarzania.

W praktyce oznacza to, że po włączeniu tej opcji dane diagnostyczne z komputerów Windows 10 będą kierowane do oddzielnego magazynu danych. Natomiast firma może wejść na swój portal Microsoft Azure i za jego pośrednictwem badać czy żądania przeprowadzenia operacji na tych danych - takich jak ich usunięcie, pobranie ich kopii celem przejrzenia, względnie dalszego przetwarzania – są zgodne z RODO i czy należy na to wyrazić zgodę.


TOP 200