Microsoft zbyt szybko wprowadza na rynek nowe wersje oprogramowania

Zbyt duże tempo wprowadzania na rynek nowych wersji oprogramowania przez Microsoft staje się coraz bardziej uciążliwe dla użytkowników. Grupa Microsoft Manufacturing User Group, zrzeszająca przedstawicieli zakładów przemysłowych wykorzystujących oprogramowanie firmy, domaga się spowolnienia tego procesu.

Nowe wersje oprogramowania Microsoftu pojawiają się na rynku nie rzadziej niż co dwa lata. Stanowi to duży problem dla użytkowników. Narzekają zwłaszcza przedstawiciele dużych firm, w których migracja do nowej wersji systemu operacyjnego czy zainstalowanie poprawki wiąże się z dużymi inwestycjami, a nawet wstrzymaniem pracy zakładu. Grupa Microsoft Manufacturing User Group (MS-MUG), zrzeszająca przedstawicieli zakładów przemysłowych wykorzystujących oprogramowanie Microsoftu, domaga się od firmy spowolnienia procesu wprowadzania na rynek nowych wersji oprogramowania i kolejnych zestawów poprawek. Oficjalna odpowiedź Microsoftu na ten postulat ma zostać ogłoszona pod koniec maja br.

<B>Dłuższe wsparcie</B>

Dotychczas do kontrolowania układów sterujących procesami produkcyjnymi w zakładach przemysłowych używane było dedykowane oprogramowanie. Od niedawna przedsiębiorstwa wykorzystują jako platformę dla tego typu rozwiązań Windows NT. Zaowocowało to stworzeniem oddzielnej grupy użytkowników. Jej przedstawiciele przygotowali raport, w którym żądają, aby Microsoft wolniej wprowadzał nowe wersje produktów.

W raporcie można przeczytać m.in., że szybkie wprowadzanie na rynek nowych wersji systemu operacyjnego Windows i licznych zestawów poprawek do każdej z nich, podnosi znacznie całkowity koszt utrzymania tego oprogramowania w firmach. Są one bowiem zmuszone do ciągłego uaktualniania systemów pracujących pod kontrolą Windows.

Wykorzystywane dotychczas przez firmy systemy mogły funkcjonować - bez konieczności wprowadzania poprawek - nawet przez kilkanaście lat. Obecnie zmiany oprogramowania trzeba dokonywać nie rzadziej niż co dwa, trzy lata. Po takim okresie Microsoft przestaje udzielać wsparcia dla danego produktu. Dlatego też, MS-MUG chce, aby Microsoft wydłużył okres udzielanego wsparcia technologicznego i rozwoju kolejnych wersji systemów operacyjnych do 5 lat.

Zdaniem przedstawicieli grupy obecne tempo ma negatywny wpływ na działanie przedsiębiorstw. Migrowanie do nowych wersji systemów operacyjnych czy nawet instalowanie poprawek zmusza je bowiem do zatrzymywania produkcji. "Nie można co trzy miesiące zatrzymywać pracy zakładu, żeby uaktualnić wersje oprogramowania. To strata pieniędzy" - mówią przedstawiciele grupy. MS-MUG zwraca również uwagę na dużą liczbę publikowanych zestawów poprawek, co sprawia, że niektórych aplikacji nie można uruchamiać jednocześnie na jednej maszynie, ponieważ współpracują one wyłącznie z konkretnymi zestawami poprawek.

<B>Powoli, ale dokładniej</B>

Także polscy użytkownicy produktów Microsoftu narzekają na oprogramowanie koncernu z Redmond. Uważają, że firma powinna dokładniej testować swoje produkty w laboratoriach, a nie wykorzystywać do tego celu klientów. Nawet kosztem wolniejszego wprowadzania ich na rynek. "Staramy się, aby nowe wersje systemów operacyjnych pojawiały się co 2 lata. Gdyby były one wprowadzane rzadziej, użytkownikom brakowałoby nowych funkcji, bo technologia rozwija się bardzo szybko" - bronią się przedstawiciele Microsoftu.

Większość z polskich użytkowników jest jednak wyrozumiała dla Microsoftu. "Tempo wprowadzania nowych wersji oprogramowania wynika z olbrzymiej konkurencji na rynku. Nie jest to powód do zadowolenia, ale też nie stanowi to wielkiego problemu. Nikt przecież nie zmusza nikogo do migracji" - mówi Mirosław Bielicki, dyrektor Departamentu Infrastruktury Informatycznej w Polkomtel SA. "Nowe wersje oprogramowania to oczywiście większe wydatki, np. na szkolenia. Duże tempo zmian dotyczy jednak całego rynku technologii informatycznych, zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Microsoft nie prezentuje się na tym tle gorzej od innych producentów" - uważa Jakub Borowczyk, kierownik Działu Informatyki w Isuzu Motors Poland.

***

<B>Premiery produktów Microsoftu</B>

Maj 1993 r. - Windows NT

Listopad 1993 r. - Windows for Workgroups 3.11

Sierpień 1995 r. - Windows 95 (wersja angielska)

Październik 1995 r. - Windows 95 (wersja polska)

Grudzień 1995 r.- Microsoft Office 95 (wersja polska)

Kwiecień 1996 r. - SQL Server 6.5

Styczeń 1997 r. - Microsoft Office 97

I kwartał 1997 r.- Windows 95 OSR2

Wrzesień 1998 r. - Windows 98 (wersja polska)

Wrzesień 1999 r. -Windows 98 SE (wersja polska), Microsoft Office 2000 PL

Luty 2000 r. - Windows 2000

III kwartał 2000 r.- Exchange Server 2000

II połowa 2000 r. - pierwszy zestaw poprawek dla Windows 2000

IV kwartał 2000 r. - Windows Millenium (wersja polska), SQL Server 2000

I połowa 2001 r. - Back Office 2000

II połowa 2001 r. - nowa wersja Microsoft Office

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200