Microsoft zapłaci za stworzenie aplikacji internetowych dla Windows CE

Microsoft zawarł z firmą Spyglass, znaną jako twórca internetowej przeglądarki Mosaic, umowę wartą 20 mln USD. Dotyczy ona umocnienia pozycji Windows CE na rynku urządzeń przenośnych. Na mocy porozumienia Spyglass stworzy i zintegruje z systemem Windows CE aplikacje internetowe przeznaczone na rynek konsumencki. Umowę zawarto na trzy lata.

Microsoft zawarł z firmą Spyglass, znaną jako twórca internetowej przeglądarki Mosaic, umowę wartą 20 mln USD. Dotyczy ona umocnienia pozycji Windows CE na rynku urządzeń przenośnych. Na mocy porozumienia Spyglass stworzy i zintegruje z systemem Windows CE aplikacje internetowe przeznaczone na rynek konsumencki. Umowę zawarto na trzy lata.

Przedstawiciele Microsoftu twierdzą, że wybrali Spyglass, ponieważ firma ta dysponuje olbrzymią wiedzą i doświadczeniem w integracji systemów oraz tworzeniu internetowych produktów na zamówienie.

Obie firmy stwierdziły, że zawarta umowa nie powinna być postrzegana jako inwestycja, ale raczej jako rozłożona na trzy lata płatność za usługi związane z tworzeniem nowego oprogramowania.


TOP 200