Microsoft zachęca do sprawdzenia odporności na problem roku 2000

Microsoft od ubiegłego tygodnia przesyła klientom korporacyjnym płytę CD-ROM, na której umieszczono narzędzia do sprawdzenia stosowanych rozwiązań Microsoftu pod względem ich odporności na problem roku 2000. Mają one służyć do skontrolowania zainstalowanego na komputerze oprogramowanie i ewentualnie sugerować zainstalowanie odpowiedniej "łaty". Do końca marca 2000 r. zostanie wysłanych 9,2 mln płyt CD-ROM.

Microsoft od ubiegłego tygodnia przesyła klientom korporacyjnym płytę CD-ROM, na której umieszczono narzędzia do sprawdzenia stosowanych rozwiązań Microsoftu pod względem ich odporności na problem roku 2000. Mają one służyć do skontrolowania zainstalowanego na komputerze oprogramowanie i ewentualnie sugerować zainstalowanie odpowiedniej "łaty". Do końca marca 2000 r. zostanie wysłanych 9,2 mln płyt CD-ROM.

Około 36 mln klientów indywidualnych otrzyma natomiast do września br. listy elektroniczne lub kartki pocztowe zachęcające do odwiedzenia stron WWW Microsoftu poświęconych problemowi roku 2000. Dotyczy to wszystkich osób, które zarejestrowały stosowane przez siebie rozwiązania koncernu z Redmond po 1 stycznia 1995 r.


TOP 200