Microsoft zachęca do dyskusji o własności intelektualnej

Z okazji wczorajszego Światowego Dnia Własności Intelektualnej Microsoft oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej wzywały branżę IT, rządy i konsumentów do dyskusji o prawach IP. Ich zdaniem ścisła ochrona własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjności, która pobudza wzrost gospodarczy, tworzy nowe miejsca pracy i zwiększa przychody branży oraz organizacji rządowych.

Microsoft uważa, że globalny rynek potrzebuje ściślejszej ochrony własności intelektualnej, aby podtrzymać zdolność branży do wprowadzania innowacji, wyrównać szanse małych firm i pomóc lokalnym rządom w uzyskiwaniu przychodów podatkowych z legalnej sprzedaży oryginalnego oprogramowania.

"Zdrowe zasady ochrony praw własności intelektualnej nie tylko wzmacniają gospodarkę, ale również ograniczają piractwo komputerowe, które według naszej wiedzy ograniczają wpływy budżetowe państw, zagrażają legalnym firmom i narażają konsumentów na ryzyko utraty danych," - powiedział David Finn, radca prawny ds. globalnych działań antypirackich i antyfałszerskich w firmie Microsoft. I dodał, że fałszerze oprogramowania prosperują w miejscach o słabej ochronie IP i mają ogromny wpływ na światową gospodarkę."

Zobacz również:

  • Wkrótce premiera kolejnej wersji aplikacji Outlook dla systemu Android

Microsoft powołuje się na wyniki badań m.in. zleconych przez Międzynarodową Izbę Handlową w 2011 r., według których ekonomiczny i społeczny koszt podróbek i piractwa w skali światowej osiągnie w 2015 roku wartość 1,7 bln dolarów i każdego roku będzie groził likwidacją 2,5 mln miejsc pracy. Inne badania pokazują, że ograniczenie światowego piractwa o 10 punktów procentowych w ciągu czterech lat spowodowałoby wzrost PKB o 142 mld dolarów i przyczyniłoby się do powstania niemal 500 000 nowych miejsc pracy w branży nowoczesnych technologii.

"W interesie każdego państwa jest skuteczna ochrona własności intelektualnej: nowe technologie są motorem napędowym rozwoju gospodarczego, w szczególności innowacyjności i konkurencyjności. Ograniczenie piractwa intelektualnego to wymierne korzyści dla pracowników i konsumentów, biznesu oraz rządów poszczególnych państw. Nieskuteczna ochrona praw własności intelektualnej sprzyja natomiast rozwojowi zorganizowanej przestępczości i szarej strefy" - uważa Bartłomiej Witucki, koordynator i rzecznik BSA w Polsce.

Microsoft zwraca uwagę, że bardziej zdecydowanych działań przeciwko podrobionemu oprogramowaniu domagają się również konsumenci. W 2010 r. Microsoft zlecił sondaż percepcji konsumentów, który objął 38 000 osób z 20 krajów. Z badania wynika, że prawie trzy czwarte konsumentów opowiedziało się za zintensyfikowaniem działań ze strony branży IT oraz rządów w celu zwiększenia ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z nieoryginalnym oprogramowaniem, w tym przed kradzieżą tożsamości i atakami wirusowymi. Stosunkiem głosów trzy do jednego konsumenci zgodzili się, że podrobione oprogramowanie nie jest równie bezpieczne w użyciu jak oryginalne, a do swoich największych obaw zaliczyli utratę danych oraz kradzież tożsamości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200