Microsoft z technologią archiwowania IMLogic

Microsoft zapowiedział porozumienie licencyjne z firmą IMlogic obejmujące technologię szybkiej archiwizacji dla systemów messagingu, która ma być włączona do przyszłej wersji messagingu bezpośredniego (IM - Instant Messaging).

Microsoft zapowiedział porozumienie licencyjne z firmą IMlogic obejmujące technologię szybkiej archiwizacji dla systemów messagingu, która ma być włączona do przyszłej wersji messagingu bezpośredniego (IM - Instant Messaging).

System archiwizacji firmy IMLogic - IMLog 2000 - został zaprojektowany w sposób zapewniający możliwość jego integracji z istniejącymi infrastrukturami IM. System zapewnia archiwowanie działalności biznesowej opartej na IM. IMLogic umożliwia rejestrację, prowadzenia dziennika zdarzeń, indeksowanie, przeszukiwanie, audyt oraz odzyskiwanie komunikacji IM.

Zobacz również:

Prezesem i założycielem firmy jest Francis deSouza, kierujący jeszcze niedawno pracami nad produktami Exchange IM i NetMeeting w Microsofcie. Opuścił on , aby zrealizować IM w formie infrastruktury czasu rzeczywistego, na której budowane są aplikacje przedsiębiorstwa. W miarę jak IM obejmuje coraz większe obszary działalności przedsiębiorstwa, zdolność archiwowania ruchu IM staje się elementem niezbędnym.

Microsoft zamierza zagnieździć narzędzia archiwowania IMLogic w swojej ofercie IM dla przedsiębiorstw, która obejmuje Windows Messenger oraz Exchange IM, nie określił jednak ani jaki to będzie produkt, ani kiedy się pojawi.

Według de Souza głownym kierunkiem dla narzędzi zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym na poziomie przedsiębiorstwa jest możliwość współdziałania z systemami konsumenckimi, takimi jak AIM (AOL), Yahoo czy MSN. Wielu użytkowników biznesowych zdaje się właśnie na takie systemy konsumenckie w prowadzeniu biznesu z klientami i partnerami.

W połowie roku IMlogic zamierza udostępnić bramę, która - w powiązaniu z porozumieniami o współpracy z usługodawcami oferującymi usługi IM - pozwoli połączyć ich systemy z produktami IM klientów.


TOP 200