Microsoft wyjaśnia

W związku z artykułem red. Olo Sawy z nr. 32 Computerworld z 4 września br. pt. "Polskie Win95 tanio sprzedam" prosimy o sprostowanie niektórych błędnych informacji dotyczących produktów Microsoft, które znalazły się w ww. artykule.

W związku z artykułem red. Olo Sawy z nr. 32 Computerworld z 4 września br. pt. "Polskie Win95 tanio sprzedam" prosimy o sprostowanie niektórych błędnych informacji dotyczących produktów Microsoft, które znalazły się w ww. artykule.

Artykuł będący zestawieniem wyrwanych z kontekstu fragmentów cytatów oraz oryginalnego tekstu Autora, wywołał pewne nieporozumienia. W związku z powstałymi niejasnościami informujemy:

1) Microsoft nie ustala i nie publikuje sugerowanych cen detalicznych (SRP), obowiązujących na polskim rynku. Publikowane są jedynie ceny szacunkowe lub średnie.

2) Ceny detaliczne ustalane są wyłącznie przez partnerów Microsoft (dystrybutorów i dealerów).

3) Informacje na temat cen i warunków zakupu produktów Microsoft opublikowane przez Computerworld nr 32 nie były autoryzowane przez naszą firmę. Zostały one podane w sposób utrudniający zrozumienie prawidłowego sensu cytowanych wypowiedzi w wyniku m.in. wyjęcia ich z kontekstu i nieopublikowania nierozerwalnie z nimi związanych zastrzeżeń i ograniczeń.

W związku z artykułem red. Olo Sawy z nr. 30 Computerworld z 21 sierpnia br. pt. "Wszystko w górę - Wyniki finansowe przedsiębiorstw" prosimy o sprostowanie błędnej informacji dotyczącej firmy Microsoft.

Informacja dotycząca zysków Microsoft, cytuję: "Zyski Microsoft w 1995 r. wzrosły nieznacznie do 368 mln USD" powołuje się na liczbę określającą zyski firmy w IV kw. jej roku finansowego 95, tj. w II kw. 1995 r., a nie jak podano w roku 1995. Zyski w całym roku finansowym 95 wyniosły 1,45 mld USD przy wzroście obrotów o 28%.

<div align="right">Andrzej Golonko

Microsoft</div>


TOP 200