Microsoft wydłuża okres wsparcia dla Windows Vista i Windows 7

Na mocy zapowiedzianych zmian aktualizacje dla systemu operacyjnego Windows Vista będą publikowane przynajmniej do 2017 roku. Trzy lata dłużej rozwijane będą poprawki dla środowiska Windows 7. W praktyce zmiany oznaczają zrównanie podstawowych okresów wsparcia wspomnianych systemów w wersjach konsumenckich i biznesowych.

Wprowadzone bez większego rozgłosu zmiany zakładają wydłużenie dotychczasowych okresów wsparcia dla systemów Windows Vista i Windows 7 o dodatkowe pięć lat. Wedle zapowiedzi system Windows Vista będzie wspierany przynajmniej do kwietnia 2017 roku, natomiast oprogramowanie Windows 7 - do stycznia 2020 roku. Zasady obowiązujące do tej pory zakładały, że systemy operacyjne wykorzystywane przez użytkowników prywatnych będą wspierane przez pięć lat. W tym okresie firma Microsoft zobowiązana była m.in. do usuwania wykrytych błędów wpływających na bezpieczeństwo i stabilność systemu.

Zdaniem przedstawicieli koncernu z Redmond zmiany mają na celu m.in. uporządkowanie zasad wsparcia oprogramowania. Przedłużenie okresu wsparcia oprogramowania Windows Vista i Windows 7 dla użytkowników prywatnych oznacza zrównanie okresu wsparcia obowiązującego użytkowników biznesowych. W przypadku licencji korporacyjnej, po upływie pięciu lat od daty wydania systemu Microsoft musi jednak udostępniać publicznie tylko poprawki z zakresu bezpieczeństwa. Dodatkowe aktualizacje wpływające m.in. na wydajność systemu operacyjnego są udostępniane na zasadach komercyjnych.

Zobacz również:

Deklaracje przedstawicieli firmy Microsoft pozwalają sądzić, że podobny podział zostanie wprowadzony także dla klientów prywatnych. Niewykluczone, że zmiany zasad wsparcia systemów mają na celu ujednolicenie polityki firmy i zagwarantowanie, że wszystkie zasady dotyczące środowisk operacyjnych dla użytkowników pozabiznesowych kwalifikują się do modelu wsparcia obowiązującego użytkowników korporacyjnych. Przedstawiciele firmy z Redmond zapewniają jednak, że poprawki związane z bezpieczeństwem systemów będą udostępniane przynajmniej przed okres 10 lat od daty wydania oprogramowania. Gdyby te zasady obowiązywały także wobec zapowiadanego na końcówkę 2012 roku systemu Windows 8, to można spodziewać się, że system będzie wspierany nawet do początku 2023 roku.


TOP 200