Microsoft wstrzymuje prace nad InfiniBand

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, Microsoft wycofuje się z planów wsparcia szybkich połączeń InfiniBand i wstrzymał prace nad wbudowaniem tej technologii do Windows.Net Server. Zamiast tego firma zamierza poświęcić więcej uwagi Gigabit Ethernet.

Zapowiedź ta jest zbieżna z decyzją Intela wstrzymania prac projektowych nad InfiniBand oraz zamiarem HP wsparcia InfiniBand jako technologii właściwej raczej dla ruterów i bram niż wbudowanej w serwery czy urządzenia pamięciowe.

Microsoft miał zamiar dołączyć wsparcie InfiniBand do .Net Server, który oczekiwany jest pod koniec tego roku. Firma zamierza jednak kontynuować współpracę z dostawcami oprogramowania i sprzętu w celu zintegrowania produktów Windows z ich implementacjami InfiniBand.


TOP 200