Microsoft wprowadza na rynek SQL Server 2000

Podobnie jak przed 2 laty, Microsoft wprowadza gruntownie przebudowaną wersję największej swojej bazy danych. W SQL 2000 nie zostały zaimplementowane mechanizmy obiektowe. Nadal jest to czysto relacyjna baza danych.

Podobnie jak przed 2 laty, Microsoft wprowadza na rynek gruntownie przebudowaną wersję największej bazy danych. Oficjalna, światowa premiera SQL Server 2000 odbędzie się dzisiaj (26 września).

Tym razem Microsoft promuje nowy motor bazy danych jako platformę do tworzenia skalowalnych aplikacji internetowych. Wprowadzono wiele rozszerzeń, które zwiększają prędkość działania bazy, a co najważniejsze - pozwalają programiście efektywnie optymalizować aplikację. SQL 2000 umożliwia korzystanie z klastrów typu four-way na Windows 2000 i z większej ilości pamięci RAM. Oprócz udoskonalenia kompilatora kwerend, znacznie zwiększono szybkość działania operacji administracyjnych, m.in. tworzenia indeksów i kopii zapasowej.

SQL 2000 ma być dostępny w kilku edycjach. Będzie działać na Windows 98, NT i 2000. Na każdej z tych platform zostaną udostępnione programistom te same mechanizmy. Różnice głównie wiążą się z wydajnością - pod kontrolą Windows 98 nie można stosować takiego samego mechanizmu asynchronicznego I/O, jak w systemach serwerowych.

<B>Administratorom i analitykom</B>

SQL 2000 samodzielnie dostraja się do obciążenia. Większość statycznych parametrów konfiguracyjnych zastąpiono zmiennymi dynamicznymi, gdzie dokładna wartość parametru zależy od aktualnego stanu serwera.

Ułatwieniem przy optymalizacji aplikacji są nowe elementy analizowane przez SQL Profiler. Można obserwować automatyczną zmianę rozmiaru bazy czy sposób kompilacji zapytań SQL. Co więcej, SQL Profiler zapisuje sesję, a następnie kieruje ją np. do serwera testowego. W ten sposób zespół programistów może symulować środowisko produkcyjne. Mechanizm analizy wprowadzono zarówno po stronie serwera, jak i klienta. Dzięki temu można obserwować, jak długo klient czeka na wynik, czy w jakim tempie wprowadzane są informacje do systemu.

W SQL 2000 wbudowano mechanizm log shipping, który automatycznie przesyła plik log między serwerami. W ten sposób można tworzyć serwery tzw. warm-standby, które w razie awarii przejmują rolę centralnego serwera bazodanowego, dysponując danymi zgodnymi z ostatnio odtworzonym logiem.

<B>Więcej możliwości</B>

Rozbudowano język T-SQL. Programista definiuje własne funkcje T-SQL, które następnie są wykorzystywane w kwerendach. Narzędzie Query Analyzer stało się pewnego rodzaju środowiskiem programistycznym. Można w nim wygodnie pisać złożone procedury przechowywane, w tym także definiować szablony funkcji. SQL 2000 pozwala na określanie triggerów wyzwalanych przed i po aktualizacji tabeli. Wprowadzonoy także kaskadowe więzy integralności. W Query Analyzer wbudowano debugger, pozwalający śledzić procedury przechowywane.

DTS w SQL 2000 ma możliwość wielofazowej transformacji danych, gdzie informacja jest przekazywana między wieloma interfejsami i w każdym może być w pewien sposób przekształcana. Pakiet DTS można parametryzować, określając np. od którego miejsca jest wznawiane przetwarzanie. SQL 2000 zawiera znacznie lepszą dokumentację DTS niż SQL 7.0.

Dane w formacie XML są traktowane niemal tak samo, jak tabela w bazie. Można definiować strukturę tabeli na podstawie schematu XML czy tworzyć schematy bazujące na widokach. Funkcja SELECT może zwracać dane sformatowane jako XML.

W SQL 2000 położono nacisk na łatwość przechowywania i wyszukiwania dokumentów Zestaw znaków może być określony na poziomie tabeli czy kolumny tabeli. Nie ma problemu z przechowywaniem danych o różnym porządku sortowania czy posługujących się różnymi zestawami znaków.

Mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego śledzi zmiany w dokumentach źródłowych. Aktualizacja indeksu odbywa się w tle, niemal niezauważalnie dla użytkowników. Specjalne filtry pozwalają odczytywać np. słowa kluczowe zdefiniowane w dokumencie czy nawet w rysunku.

<B>Data mining</B>

Pojawienie się OLAP Services w poprzedniej wersji SQL Server zmieniło rynek informacji zarządczej. Tym razem do motoru bazy danych dodano nowe usługi data mining. Dzięki temu motor bazy dysponuje narzędziami, niezbędnymi do automatycznego ustalania ukrytych relacji w zbiorach danych.

SQL 2000 ma wbudowane dwa algorytmy: Decision Trees i Clustering. Pierwszy pozwala na klasyfikowanie pojęć. Przewiduje wartość jednej z kolumn na podstawie innych danych, wchodzących w skład tzw. zbioru trenującego. Pozwala np. tworzyć systemy analizujące preferencje klientów. Algorytm Clustering służy do wyszukiwania zależności między danymi w całej hurtowni.

Takie rozwiązania istnieją także dla innych baz danych, ale Microsoft zdecydował się wbudować je w motor bazy.

***

SQL Server 2000 trafił do produkcji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200