Microsoft wkracza na rynek handlu elektronicznego

Jeszcze w tym tygodniu Microsoft przedstawi strategię, dotyczącą dynamicznie rozwijającego się rynku handlu internetowego. Firma zaoferuje nową usługę w portalu sieci Microsoft Network (MSN) oraz nowe wersje prod

Jeszcze w tym tygodniu Microsoft przedstawi strategię, dotyczącą dynamicznie rozwijającego się rynku handlu internetowego. Firma zaoferuje nową usługę w portalu sieci Microsoft Network (MSN) oraz nowe wersje produktów przeznaczonych do obsługi handlu elektronicznego.

Planowane jest wprowadzenie na rynek Commerce Enterprise Server - nowej wersji aplikacji Site Server Commerce Edition. Jest to zestaw narzędzi użytecznych w tworzeniu, uruchamianiu i prowadzeniu serwisów internetowych. Rozszerza istotnie możliwości Internet Information Server, dostarczanego wraz z Windows NT 4.0. Nowa wersja zostanie tak ściśle zintegrowana z Windows 2000, że nie będzie współpracowaćła z wcześniejszymi wersjami tego systemu operacyjnego.

Ponadto wchodzące wcześniej w skład Site Server Commerce Edition rozwiązanie Commerce Interchange Pipeline, pozwalające zintegrować Site Server z innymi programami, obecnie będzie oferowane pod nazwą Commerce Interchange Server jako niezależny produkt. Aby zwiększyć interoperacyjność Commerce Interchange Server do transmisji danych pomiędzy programami, zostanie wykorzystana w nim technologia XML.

Plany obejmują również handlowe portale internetowe. W sieci MSN na wzór Yahoo Store czy Lycos Shop zostanie utworzony MSN Marketplace. Za jego pośrednictwem będą sprzedawały swoje produkty, tworząc - w zamierzeniach Microsoftu - federację, zrzeszającą internetowych sprzedawców. W MSN Marketplace będzie zastosowana technologia Microsoft Nitro (New Interactive Technology for Resellers Online) z wykorzystaniem XML.

Według analityków Keenan Vision, liczba sklepów internetowych w roku 2003 wzrośnie z obecnych 45 tys. do ok. 6 mln.